Η μοριοδότηση για τους δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Βούλας και Βάρης

Η μοριοδότηση για τους δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Βούλας και Βάρης

Τα προσωρινά αποτελέσματα μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφής παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ανακοινώθηκαν σήμερα.

Δείτε τους πίνακες: Βρεφικό, Βούλα, Βάρη.

Για τους παιδικούς σταθμούς της Βούλας έγιναν δεκτές 193 αιτήσεις, για τους σταθμούς της Βάρης 119 αιτήσεις και για τα βρεφικά τμήματα 86 αιτήσεις.

Οι προσωρινοί πίνακες περιλαμβάνουν τη μοριοδότηση κάθε αίτησης ανάλογα με τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν στον ΟΑΠΠΑ.

Οι τελικοί πίνακες μοριοδότησης για τα παιδικά τμήματα θα προκύψουν μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των ωφελούμενων μητέρων μέσω ΕΣΠΑ από την ΕΕΤΑΑ.

Οι ωφελούμενες μητέρες μέσω ΕΣΠΑ θα προηγηθούν στον τελικό πίνακα κατάταξης στα παιδικά τμήματα και θα ακολουθήσουν τα παιδιά που περιλαμβάνονται στον προσωρινό πίνακα με την ίδια μοριοδότηση και κατάταξη αλλά με άλλη αρίθμηση προτεραιότητας.

Οι διαδικασίες εγγραφής των παιδιών θα ξεκινήσουν το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι φέτος η δημοτική αρχή αποφάσισε να θεσπίσει τροφεία βάσει εισοδηματικών κριτηρίων.

Θα εισαχθούν πρώτα, όλα τα παιδιά μέσω ΕΣΠΑ και κατόπιν με την σειρά μοριοδότησης θα εισάγονται τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς σταδιακά ανάλογα με το προσωπικό που θα έχει ο ΟΑΠΠΑ.

Το προσωπικό των παιδικών σταθμών θα ενημερώνει τηλεφωνικά τους γονείς για την εισαγωγή του παιδιού τους στο παιδικό σταθμό.

Τυχόν ενστάσεις γίνονται δεκτές από την Τρίτη 26/7/2016 έως και την Δευτέρα 8/8/2016 στα γραφεία του ΟΑΠΠΑ (Αφροδίτης 2 Βουλιαγμένη) 9:00 με 13:00.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνηση μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 2132020773.