Συνδεθείτε μαζί μας

Αναζητείστε όλα μας τα άρθρα με τον κατάλληλο όρο

Βουλιαγμενη

“Ναι” στη νέα μαρίνα Βουλιαγμένης από το Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αττικής

Το “πράσινο φως” έδωσε το Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας – Αττικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος (η υπηρεσία που παλαιότερα ονομαζόταν Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (ΟΡΣΑ) στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την αναβάθμιση της μαρίνας Βουλιαγμένης.

Συγκεκριμένα, μετά από ένα σκεπτικό που περιγράφει το νομικό καθεστώς και τις ισχύουσες διατάξεις, η γνωμοδότηση καταλήγει:

“Συμπερασματικά και με βάση τα παραπάνω, ως υπηρεσία γνωμοδοτούμε θετικά για την υλοποίηση του έργου”, ενώ ως προϋπόθεση τίθενται 6 περιβαλλοντικοί όροι.

Αναλυτικά:

  • Να ενισχυθεί ο δημόσιος, κοινόχρηστος χαρακτήρας της παράκτιας ζώνης και να διαμορφωθεί κατάλληλα η ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση του κοινού στην παραλία.
  • Να εξασφαλιστεί η ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση του κοινού σε κάθε χώρο της έκτασης που δεν κρίνεται αναγκαίος για την ασφάλεια και τη
    λειτουργικότητα της εγκατάστασης.
  • Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά τη διάρκεια της κατασκευής της υπόγειας διάβασης και του υπόγειου χώρου στάθμευσης ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο η διατάραξη της φυσικής βλάστησης-ιδιαίτερα στη ζώνη 1α του (6) σχετ. Π.Δ/τος-, και να αποκατασταθεί πλήρως η εικόνα του αναγλύφου
  • Να πραγματοποιηθούν φυτοτεχνικές επεμβάσεις με στόχο τη διατήρηση και ενίσχυση του παράκτιου οικοσυστήματος στους Τομείς 1 και 2 και την ανασύσταση
    στην περιοχή του τομέα 3.
  • Να γίνει επιλογή φυτών με χαμηλές απαιτήσεις σε άρδευση, και να μην γίνει χρήση επιφανειών χλοοτάπητα
  • Τα υλικά καθαίρεσης των λιμενικών έργων (κρηπίδωμα, προσήνεμος μώλος κ.ά. να αξιοποιηθούν στην κατασκευή των νέων Έργων.

Επίσης, με πρόσφατη γνωμοδότησή του (19 Ιουνίου) γνωμοδότησε θετικά “χωρίς πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις” για το έργο της μαρίνας το Τμήμα Περιβάλλοντος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Newsletter

Η επικαιρότητα των 3Β κάθε Σάββατο στο email σας