Τα “3Β” στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Περιφερειών

Συμμετοχή στη μεγάλη αυτοδιοικητική διοργάνωση που φιλοξένησε η Αθήνα, την 6η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Περιφερειών και Πόλεων είχε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Στη Διάσκεψη μετείχε ο ενεργός δημότης της πόλης, Νίκος Νανούρης, εκ μέρους της ΕΥΔΑΠ, όπου έχει την ιδιότητα του Επικεφαλής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Σχέσεων με τους Ο.Τ.Α. ενώ τις εργασίες της διάσκεψης παρακολούθησε και ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Σπύρος Πανάς.

Ακολουθεί μια ανταπόκριση του Νίκου Νανούρη που κατέγραψε διεξοδικά τα όσα διαδραματίστηκαν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών:

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 7 & 8 Μαρτίου 2014, η 6η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Πόλεων και Περιφερειών. Η Διάσκεψη διοργανώθηκε από τη Επιτροπή των Περιφερειών, που φέτος συμπλήρωσε 20 χρόνια ως συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, με την συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την Υποστήριξη της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Αθήνας.

Στην εκδήλωση πήραν μέρος πάνω από 800 συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των μελών της Επιτροπής των Περιφερειών και των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών κοινοβουλίων και συμβουλίων, εκπρόσωποι των εθνικών περιφερειακών και τοπικών αρχών & παράγοντες της ελληνικής κοινωνίας των πολιτών, εκπρόσωποι ενώσεων και εμπειρογνώμονες από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βασικοί Ομιλητές των διήμερων εκδηλώσεων ήταν την 1η ημέρα: ο Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών κύριος Ramon Luis Valcarcel, ο Περιφερειάρχης Αττικής κύριος Ιωάννης Σγουρός, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κύριος Werner Hoyer, ο Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Johannes Hahn, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας κ. Βενιζέλος, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μιχελάκης και την 2η ημέρα ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jose Manuel Barroso, o Υπουργός Εθνικής Άμυνα κ. Αβραμόπουλος και άλλοι επίσημοι Έλληνες και Ευρωπαίοι.

Στόχος της Διάσκεψης Κορυφής, ήταν να προβεί σε απολογισμό των προσπαθειών που καταβάλλονται σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για μια οικονομική ανάκαμψη με δημιουργία θέσεων εργασίας. Περιλάμβανε επίσης μια υψηλού επιπέδου συζήτηση με Ευρωπαίους πολιτικούς ηγέτες για τις ευρωεκλογές του 2014.

Στην ομιλία του ο κ. Σγουρός αναρωτήθηκε πως είναι δυνατόν η Ευρώπη να μην μπορεί να δώσει λύση στο 2% της Ευρωπαϊκής Οικονομίας, που αποτελεί η Ελληνική Οικονομία και να αναλώνεται σε μια άδικη και μονομερή αντιμετώπιση της κρίσης. Επίσης έθεσε μερικά βασικά ερωτήματα, όπως εάν η ύφεση και η λιτότητα αποτελούν μονόδρομο, εάν υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο εξόδου από την κρίση και πως θα αντιμετωπιστεί η αύξηση της ανεργίας σε3 συνδυασμό με τα φαινόμενα ρατσισμού και ξενοφοβίας. Η απάντηση σε όλα αυτά πρέπει να είναι «περισσότερη Ευρώπη, όπου η αλληλεγγύη θα είναι έμπρακτη και όχι απλά διακηρυγμένη, όπου θα υπάρχει μια κοινότητα κρατών με κοινή πορεία σχετικά με την οικονομική, κοινωνική, πολιτική ασφάλεια και σταθερότητα των πολιτών».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών κύριος Valcarcel μίλησε για την Ανεργία των Νέων στην Ευρώπη που σε ορισμένα κράτη, όπως η Ελλάδα, ξεπερνά το 50% και τα συνολικά 26 εκατομμύρια Ευρωπαίων που έχουν χάσει τις θέσεις εργασίας τους. Σημείωσε ότι αυτοί οι άνθρωποι, δεν έχουν τον Ορίζοντα να μπορέσουν να καταλάβουν με σαφήνεια πως λειτουργεί η αρχή της Επικουρικότητας και της Αλληλεγγύης που συνιστούν βασικούς κανόνες της Ε.Ε.

Ο κύριος Βενιζέλος μεταξύ των άλλων τόνισε ότι οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας στο εξάμηνο αυτό πρέπει να εστιαστούν στην προώθηση των πραγματικών αγωνιών και των πραγματικών προτεραιοτήτων των ευρωπαϊκών κοινωνιών, των Ευρωπαίων πολιτών. Γι’ αυτό και η πρώτη μας προτεραιότητα είναι, βεβαίως, η ανάπτυξη, η δημιουργία θέσεων εργασίας, η διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής, η αντιμετώπιση του κραυγαλέου προβλήματος της ανεργίας και των βάρβαρων ποσοστών της ανεργίας των νέων, που φτάνουν στην Ελλάδα το 60%, η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η ανάκαμψη συνολικά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Φυσικά, αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για χώρες σε κρίση, για χώρες που υφίστανται κατ’ εξοχήν τις επιπτώσεις ενός ξεπερασμένου μοντέλου παραγωγής και ανάπτυξης στην Ευρώπη, όπως είναι οι χώρες του Νότου, οι χώρες που είναι εντεταγμένες σε προγράμματα στήριξης. Με πρώτη και καλύτερη την Ελλάδα, που είναι το πραγματικό εργαστήριο, στο οποίο δοκιμάζεται η αντοχή των ευρωπαϊκών θεσμών, δοκιμάζεται στην πραγματικότητα η ικανότητα της Ευρώπης να υπερβεί οριστικά την κρίση και να διατυπώσει μια άλλη αφήγηση για το μέλλον και την προοπτική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Πρώτη μας αυτονόητη προτεραιότητα, λοιπόν, είναι η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας και αυτό, φυσικά, αφορά πρωτίστως την πραγματική οικονομία, τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και κυρίως των μικρών, των πολύ μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων στις οποίες υπάρχουν τα κοιτάσματα απασχόλησης, στις οποίες απασχολείται το μεγαλύτερο μέρος του εργατικού δυναμικού και της χώρας μας, αλλά και όλων των ευρωπαϊκών χωρών.

Χωρίς, όμως, ένα ισχυρό χρηματοοικονομικό τομέα, χωρίς την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των συστημικών τραπεζών στην Ευρώπη, δεν μπορούμε στην πραγματικότητα να αξιοποιήσουμε τα εργαλεία που διαθέτει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Κοινωνικό Ταμείο, τα άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία και το μείζον εργαλείο που εκπροσωπεί εδώ ο κ. Hoyer, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Όλοι οι Έλληνες επίσημοι, τόνισαν την μεγάλη σημασία και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο θεσμός της Επιτροπής των Αιρετών Περιφερειών στην ανάπτυξη, την πρόοδο, την καταπολέμηση των παθογενειών της Ευρωπαϊκής Οικονομίας. Ο κύριος Αβραμόπουλος εξάλλου τόνισε τον κεντρικό ρόλο που έχουν οι πολίτες μέσω των κατ’ εξοχήν τους οργάνων, που είναι οι Πόλεις και οι Περιφέρειες, σημείωσε την δύναμη των πρωτοβουλιών τους στο επίκεντρο των μεγάλων διεργασιών που συντελούνται και προειδοποίησε για τους κινδύνους που ελλοχεύουν στην Ευρώπη, ενόψει των Ευρωεκλογών. Χαρακτήρισε ως ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ελληνικής Προεδρίας, τη Χάρτα των Αθηνών, η οποία «θα σηματοδοτήσει ένα καινούργιο ξεκίνημα και ευχήθηκε ότι δεν θα αργήσει η μέρα που πλέον όλοι οι πολίτες της Ευρώπης θα ζήσουν στην πράξη, χωρίς ανταγωνισμούς, χωρίς επιστροφή στο παρελθόν, το όραμα εκείνων που δημιούργησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jose Manuel Barroso, τόνισε ότι βλέπει θετικά το μέλλον για την Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι η χώρα εμφανίζει πρωτογενές πλεόνασμα ύστερα από πολλά χρόνια και ότι τον επόμενο χρόνο θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη. Επισήμανε ότι όλοι πρέπει να στηρίξουν την Ελλάδα και εφόσον οι Έλληνες συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσεις, θα πετύχουν βιώσιμη ανάπτυξη. Έφερε επίσης σαν παράδειγμα χωρών που ξεπέρασαν την κρίση την δική του χώρα την Πορτογαλία και την Ιρλανδία. Τόνισε ότι απόλυτη προτεραιότητα της Ευρώπης τώρα, είναι η αντιμετώπιση της Ανεργίας.

Επίσης στην Διάσκεψη αυτή έγινε αναφορά στο ότι η Ευρώπη επενδύει στην έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη για τις Πόλεις και τις Περιφέρειες της. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα, πρέπει να αξιοποιήσει στο έπακρο προς όφελος των Πολιτών της τα κεφάλαια του Προγράμματος Επενδύσεων 2014-2020 καθώς και τις επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δηλαδή τα χρήματα όλων των Ευρωπαίων.

Στις εργασίες της Διάσκεψης συμμετείχε και ο Δήμαρχος της πόλεώς μας Βάρη -Βούλας – Βουλιαγμένη (3B) κος Σπύρος Πανάς όπου του δόθηκε η δυνατότητα να ανταλλάξει σκέψεις και να διαμορφώσει προτάσεις με άλλους Αιρετούς Ηγέτες για καίρια ζητήματα που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Οι εργασίες έλαβαν χώρα υπό Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, λόγω Jose Manuel Barroso, Martin Schulz και πολλών άλλων Ευρωπαίων και Ελλήνων Επισήμων.