Νέα διοίκηση αποκτά ο ΟΑΠΠΑ του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Νέα διοίκηση αποκτά ο ΟΑΠΠΑ του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Η Μαρία Μπραϊμνιώτη θα είναι σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες το νέο ηγετικό πρόσωπο στον Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αναμένεται να ψηφίσει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου του Δήμου τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017 στην τακτική του συνεδρίαση που ξεκινά στις 7 μ.μ.

Πρόεδρος του ΟΑΠΠΑ αναμένεται να παραμείνει ο δήμαρχος, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, δίνοντας πάντως στη Μαρία Μπραϊμνιώτη τη θέση της αντιπροέδρου και τις περισσότερες αρμοδιότητες και ευθύνες του Οργανισμού.

Σημειωτέον, ότι ο ΟΑΠΠΑ έχει στην ιδιοκτησία του όλους τους δημοτικούς αθλητικούς χώρους καθώς και αρκετά δημοτικά ακίνητα που μισθώνονται από επαγγελματίες, ενώ διαχειρίζεται τους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς και το πολιτιστικό πρόγραμμα που επιχορηγεί ή διοργανώνει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Στην ίδια συνεδρίαση προγραμματίζεται να εκλεγούν ακόμη τα Διοικητικά Συμβούλια των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και τα μέλη ΔΣ του Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων.

Ολόκληρη η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης έχει ως εξής:

 1. Επικύρωση πρακτικών Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2016.
 2. Επικαιροποίηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
 3. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένςη στο Δίκτυο Πόλεων “ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ” με διακριτικό τίτλο “ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ”, έγκριση καταστατικού, έγκριση διακήρυξης και ορισμός εκπροσώπων.
 4. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.
 5. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.
 6. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Α.Π.Π.Α και διάρκεια θητείας τους.
 7. Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο “Ίδρυμα Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων” του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
 8. Εκλογή δημοτικών συμβούλων από τις παρατάξεις της μειοψηφίας για την νόμιμη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής όταν αυτή συνεδριάζει για θέματα προσωπικού κατά τον Κώδικα Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. (πειθαρχικά κλπ).
 9. Καθορισμός ανώτατου ορίου δαπάνης εξόδων κηδείας Δημάρχων και εν ενεργεία Δημοτικών Συμβούλων.
 10. Κατανομή ποσού 50.471,73 € από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
 11. Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπου των Παραγωγικών Τάξεων της Επιτροπής Παιδείας Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
 12. Λήψη απόφασης για την σκοπιμότητα της δημοπράτησης περιπτέρου στην πλατεία Βάρκιζας.
 13. Λήψη απόφασης για την σκοπιμότητα της δημοπράτησης περιπτέρου στην Βασ. Παύλου 100-102 στη Δ.Ε. Βούλας.
 14. Λήψη απόφασης για την σκοπιμότητα της δημοπράτησης περιπτέρου στην Βασ. Παύλου 1 στη Δ.Ε. Βούλας.
 15. Λήψη απόφασης για την σκοπιμότητα της δημοπράτησης περιπτέρου στην πλατεία Πηγάδι στο Κόρμπι.
 16. Λήψη απόφασης για την σκοπιμότητα της δημοπράτησης περιπτέρου στην Ακτής 17-19 στη Δ.Ε. Βούλας.
 17. Λήψη απόφασης για την σκοπιμότητα της δημοπράτησης περιπτέρου στην πλατείας Βουλιαγμένης.
 18. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2016 από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στον Α.Ο. ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ.
 19. Έγκριση τροποποίησης συμβάσεων των υπηρεσιών με τίτλο α. Αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων και οικοπέδων για πυροπροστασία, β. Εργασίες για την καταπολέμηση ασθενειών πεύκων και φοινικοειδών και γ. Εργασία κλαδέματος και κοπής ψηλών και επικίνδυνων δένδρων, ως προς την επωνυμία του αντισυμβαλλομένου.
 20. Παράταση Σύμβασης για την Υπηρεσία με τίτλο Αποψιλώσεις Κοινοχρήστων Χώρων για πυροπροστασία.
 21. Έγκριση προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση Σχολικών Συγκροτημάτων (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) Α.Μ. 61/2009.
 22. Έγκριση προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Ανακατασκευή γηπέδων μπάσκετ στο Αθλητικό Κέντρο” Α.Μ. 128/2009.
 23. Έγκριση προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση εγκαταστάσεων σχολικών συγκροτημάτων (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο” Α.Μ. 75/10.
 24. Παράταση χρονικής διάρκειας της σύμβασης εκτέλεσης της υπηρεσίας “Εναλλακτική διαχείριση των οργανικών αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης για την καινοτομική παραγωγή εδαφοβελτιωτικών – λιπασμάτων”.
 25. Έγκριση επιστροφής ποσού που αφορά υπαίθριο στάσιμο εμπόριο.
 26. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω ηλεκτροδότησης (7211/28.2.2017).
 27. Ενημέρωση για την έγκριση κοπής από το Δασαρχείο Πειραιά επικίνδυνων δένδρων Λεύκης, με εντομολογικές προσβολές, σε κοινόχρηστους χώρους.
 28. Έγκριση κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Δομοκού 1, στη Δ.Ε. Βούλας.
 29. Έγκριση κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αθηνάς 2, στην Δ.Ε. Βούλας.