Νέα Επιτροπή Διαβούλευσης συγκροτεί ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Νέα Επιτροπή Διαβούλευσης συγκροτεί ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη νέα Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης απευθύνει δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 

Το δημοτικό συμβουλευτικό όργανο που προβλέπει ο “Καλλικράτης” θα συσταθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο με αριθμό μελών που μπορεί να κυμαίνεται από 25 ως 50.

Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτό έχουν οι εκπρόσωποι των φορέων της τοπικής κοινωνίας και πιο συγκεκριμένα:

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων

β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων

γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών

δ) των εργαζομένων στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα

ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων

Στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων

ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων των πολιτών

η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών

θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων.

Η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ποσοστό 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο ορισμένος αντιδήμαρχος.

Οι αρμοδιότητες
της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.

β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ. Με επικείμενη ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.vvv.gov.gr), θα οριστεί το Δημοτικό Συμβούλιο που θα αφορά στη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Οι υποψηφιότητες των μελών κατατίθενται στο Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου, στη διεύθυνση: Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 Βούλα (1ος όροφος).

Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν απαραίτητα σύντομα στοιχεία βιογραφικού, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση, e-mail).