Νέα μηχανήματα για την καθαριότητα σε Βάρη, Βούλα και Βουλιαγμένη

Νέα μηχανήματα για την καθαριότητα σε Βάρη, Βούλα και Βουλιαγμένη

Με τη προσθήκη τριών εξειδικευμένων και υψηλής τεχνολογίας οχημάτων ενισχύθηκε ο στόλος οχημάτων καθαριότητας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Η παραλαβή έγινε παρουσία του Δημάρχου Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, ο οποίος ενημερώθηκε αναλυτικά για τις δυνατότητες και δυνητικές χρήσεις των τριών μηχανημάτων, που θα αποτελέσουν σημαντικό σύμμαχο στις προσπάθειες της δημοτικής αρχής για μια καθαρή πόλη.

tspg

Τα τρία οχήματα χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ” και από ίδιους πόρους του Δήμου.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος παρέλαβε:

  • 1 σάρωθρο 6 κυβικών, επί πλαισίου τοποθετημένο, για καθαρισμό πλατειών, δρόμων κ.ά.
  • 1 φορτωτή πλάγιας ολίσθησης / Bobcat.
  • 1 μεγάλο περιστροφικό λαστιχοφόρο μηχάνημα (εκσκαφέας) με αρπάγη στην άκρη για την αποκομιδή και διαχωρισμό ογκωδών αντικειμένων.

Όπως τονίζει σε σχετική ανακοίνωση ο Δήμος, “η προμήθεια των συγκεκριμένων οχημάτων γίνεται στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας της Δημοτικής Αρχής να διαθέτει τον πλέον σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό έτσι ώστε οι υπηρεσίες να αναβαθμίζουν συνεχώς το επίπεδο της καθαριότητας της πόλης”.