Για το νεκροταφείο της Βάρης συζητά το Δημοτικό Συμβούλιο

Για το νεκροταφείο της Βάρης συζητά το Δημοτικό Συμβούλιο

Τη διαδικασία και το κόστος της παραχώρησης οικογενιακών τάφων στο Δημοτικό Κοιμητήριο της Βάρης συζητά μεταξύ άλλων θεμάτων το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης που θα συνέλθει την Τετάρτη 28 Ιουνίου στις 8 μ.μ.

Πρόταση της διοίκησης σύμφωνα με πληροφορίες είναι να πραγματοποιηθεί κλήρωση για τους οικογενειακούς τάφους που θα παραχωρηθούν στους δικαιούχους του ΣΑΑΚ Γηγενών Βάρης, των Κτηνοτρόφων και του Συνοικισμού Βάρκιζας και παράλληλα να επιβληθεί εφάπαξ τέλος 100 ευρώ.

Ολόκληρη η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης έχει ως εξής:

1. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2016 του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής του Δήμου.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση της διαδικασίας παραχώρησης οικογενειακών τάφων με επιβολή εφάπαξ τέλους στο Κοιμητήριο της Δ.Ε. Βάρης α) στους Σ.Α.Α.Κ. Γηγενών Βάρης, β) Κτηνοτρόφων και γ) του Συνοικισμού Βάρκιζας.

3. Έγκριση της αναθεωρημένης Β΄ φάσης της μελέτης με τίτλο: “Μελέτη Προσδιορισμού Συστήματος Δημοτικής Αστικής Συγκοινωνίας”.

4. Σύσταση μιας θέσης ΥΕ οικογενειακών βοηθών ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατόπιν της υπ’ αριθ. 721/2017 του Τμήματος εργατικών διαφορών του Πρωτοδικείου Αθηνών.

5. Έγκριση διενέργειας και διάθεσης – δέσμευσης πίστωσης για την διοργάνωση εκδήλωσης βράβευσης διακριθέντων αθλητών του Δήμου μας.

6. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2016 του Δήμου. Σχετικά: η υπ. αρ. 254/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

7. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2017 του Δήμου. Σχετικά: η υπ. αρ. 255/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

8. Έγκριση αμοιβής του δικηγόρου Αθηνών κ. Προκοπίου Κουφέλου για υποθέσεις του Δήμου. Σχετικά: η υπ. αρ. 262/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

9. Έγκριση αμοιβής της δικηγόρου Αθηνών κας Βικτωρίας Δερδεμέζη για υποθέσεις του Δήμου. Σχετικά: η υπ. αρ. 269/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

10. Παράταση χρόνου εκτέλεσης της μελέτης: “Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής Επέκτασης σχεδίου Πόλεως σε οικιστικές περιοχές Α & Β κατοικίας εντός του Γ.Π.Σ.”.

11. Παράταση σύμβασης “Προμήθειας οικοδομικών υλικών έτους 2016”.

12. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: “Ανάπλαση Κοινόχρηστου Χώρου Παραπλεύρως του Ιερού Ναού Πέτρου & Παύλου στο Δίλοφο, Βάρης αρ. μελ: 160/2015.

13. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) και έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: “Ανακατασκευή Παιδικών Χαρών”.

14. Έγκριση δαπανών μετακίνησης (ημερήσια αποζημίωση και έξοδα κίνησης) για το πρόγραμμα Benefit As you Save – BAS.

15. Εξέταση αιτήματος του Εμμανουήλ Πολυχρόνη σχετικά με παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου, για πραγματοποίηση έκθεσης βιβλίου και λαϊκής τέχνης.

16. Διαγραφή ή μη των προσαυξήσεων επί υπολοίπου οφειλής από την κατασκευή αγωγού αποχέτευσης του κ. Παναγιώτη Α. Ποττάκη..

17. Εξέταση αιτήματος της Λαγκούση Κωνσταντίνας και διαγραφή χρηματικού καταλόγου.

18. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο απόδοσης του τέλους 0,50% στους εκδιδόμενους λογαριασμούς, λόγω μεταγενέστερης είσπραξης του τέλους με οίκοθεν βεβαιωτικό σημείωμα.

19. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω λανθασμένης πολλαπλής εγγραφής (22337/9.6.2017).

20. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω μεταβίβασης (22338/9.6.2017).

21. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω ηλεκτροδότησης (22336/9.6.2017).

22. Διαγραφή των προσαυξήσεων από παράβαση Κ.Ο.Κ. του οφειλέτη Εμμανουήλ Παγώνη.