Οι νέοι αντιδήμαρχοι Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Οι νέοι αντιδήμαρχοι Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Την πεντάδα των αντιδημάρχων του δεύτερου μισού της δημοτικής θητείας ανακοίνωσε ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

Αυτοί είναι οι Παντελής Κασιδόκωστας, Βασίλης Παπαμιχαήλ, Φιλάρετος Χατζηστεφάνου, Νίκος Βάσης και Μιχάλης Ανδριόπουλος.

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος όρισε ως αναπληρωτή δημάρχου τον Φιλάρετο Χατζηστεφάνου και ως …αναπληρωτή του αναπληρωτή τον Παντελή Κασιδόκωστα.

Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι όλοι οι πρώην αντιδήμαρχοι (Γεωργουλόπουλος, Βαμβασάκης, Κάραγιαν, Βαδάσης, Σωτηρόπουλος) ανέλαβαν ως “εντεταλμένοι σύμβουλοι” τους τομείς που είχαν μέχρι σήμερα ως αντιδήμαρχοι. 

Περαιτέρω, ο δήμαρχος έδωσε σε όλους τους υπόλοιπους συμβούλους της παράταξής του από ένα πόστο, έστω και για το …ονόρε.

Εξαιρείται μόνο ο Νίκος Ψαλλίδας, που ανέλαβε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και η Μαρία Μπραϊμνιώτη που σύμφωνα με πληροφορίες αναλαμβάνει την αντιπροεδρία και όλη την ευθύνη του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής (ΟΑΠΠΑ).

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες έχουν ως εξής:

Παντελής Κασιδόκωστας, Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Οργάνωσης – Προγραμματισμού Δημοτικού Έργου και Απασχόλησης, με αντιμισθία και του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου

β) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου

γ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

δ) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

Βασίλης Παπαμιχαήλ, Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Τοπικής Οικονομίας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α) Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου

β) Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας

γ) Τμήμα Προμηθειών

δ) Τμήμα Ταμείου.

Στον παραπάνω μεταβιβάζεται επίσης η αρμοδιότητα υπογραφής όλων των ενταλμάτων πληρωμής καθώς και κάθε σχετικό με τις ανωτέρω αρμοδιότητες έγγραφο ή απόφαση.

Φιλάρετος Χατζηστεφάνου, Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Καθημερινότητας του Πολίτη, Πρασίνου και Περιβάλλοντος, με αντιμισθία και του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες:

Της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :

α) Τμήμα Περιβάλλοντος

β) Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Πρασίνου

Του Γραφείου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Οργάνωσης, της οργάνωσης και λειτουργίας της Δημοτικής Συγκοινωνίας και τα θέματα συντονισμού με τις αρμόδιες τοπικές αρχές σχετικά με την ασφάλεια του πολίτη και της περιουσίας του.

Νίκος Βάσης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης, χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α) Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών

β) Τμήμα Έκδοσης Εγκρίσεων και Αδειών Δόμησης

γ) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών καθώς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :

α) Τμήμα Μελετών και Έργων

β) Τμήμα Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων

γ) Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων

Μιχάλης Ανδριόπουλος, Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης, με αντιμισθία και του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :

α) Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών

β) Τμήμα Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων

γ) Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων,

Οι παραπάνω Αντιδήμαρχοι είναι αρμόδιοι για την υπογραφή όλων των εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και για την τέλεση των Πολιτικών Γάμων.

Η θητεία των οριζομένων Αντιδημάρχων αρχίζει από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης και λήγει στις 31 Αυγούστου 2019.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Καθημερινότητας του Πολίτη, Πρασίνου και Περιβάλλοντος Φιλάρετος Χατζηστεφάνου.

Εν τη απουσία του ορισθέντος Αντιδημάρχου και αναπληρωτή Δημάρχου, τα καθήκοντά του αναπληρωτή Δημάρχου ασκεί ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Οργάνωσης – Προγραμματισμού Δημοτικού Έργου και Απασχόλησης Παντελής Κασιδόκωστας.

Επίσης ορίστηκαν ως εντεταλμένοι συμβούλοι “για τον συντονισμό και την εποπτεία συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου” οι παρακάτω:

Νανά Καραγιάν, Εντεταλμένη Σύμβουλος Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού. Συνεπικουρεί τον Δήμαρχο στα ανωτέρω.

Δημοσθένης Βαμβασάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος για το συντονισμό και την εποπτεία των κάτωθι δράσεων του Δήμου, και του παρέχουμε το δικαίωμα υπογραφής σε θέματα που αφορούν τις εν λόγω δράσεις ήτοι:

Οργάνωσης και Λειτουργίας των Κοιμητηρίων

Λειτουργίας των ΚΕΠ

Λειτουργίας του αλιευτικού καταφυγίου και των λουτρικών εγκαταστάσεων

Κάρτας του Δημότη

Λαϊκών Αγορών και Εμποροπανηγύρεων

Συνεπικουρεί τον Αντιδήμαρχο Διαχείρισης Καθημερινότητας του Πολίτη, Πρασίνου και Περιβάλλοντος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του ασκεί τις αρμοδιότητες με δικαίωμα υπογραφής.

Κώστας Σφέτσας, Εντεταλμένος Σύμβουλος Δράσεων Πρασίνου και Κηποτεχνίας. Συνεπικουρεί τον Αντιδήμαρχο Διαχείρισης Καθημερινότητας του Πολίτη, Πρασίνου και Περιβάλλοντος Φιλάρετο Χατζηστεφάνου

Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας και Πυρασφάλειας του Δήμου. Συμμετέχει στην οργάνωση της πυροπροστασίας των δασών και στη διατύπωση προτάσεων και υλοποίηση δράσεων αποκατάστασης των δασικών περιοχών. Συνεπικουρεί τον Δήμαρχο στα ανωτέρω.

Διονύσης Γεωργουλόπουλος, εντεταλμένος Σύμβουλος των Διευθύνσεων Διοίκησης και Οικονομικών. Συνεπικουρεί τους Αντιδημάρχους Διοίκησης, Οργάνωσης – Προγραμματισμού Δημοτικού Έργου και Απασχόλησης Παντελή Κασιδόκωστα και Οικονομικών, Τοπικής Οικονομίας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Βασίλειο Παπαμιχαήλ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους ασκεί τις αρμοδιότητες τους με δικαίωμα υπογραφής, εκτός των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.

Λυδία Αργυροπούλου, Εντεταλμένη Σύμβουλο Αθλητισμού, Εθελοντισμού και Τοπικής Τουριστικής Οργάνωσης και Ανάπτυξης. Συνεπικουρεί τον Δήμαρχο στα ανωτέρω.

Ηλέκτρα Τσιριγώτη, Εντεταλμένη Σύμβουλος Σχεδιασμού Πόλης. Συνεπικουρεί τον Δήμαρχο στα ανωτέρω.

Χρήστος Βαδάσης, Εντεταλμένος Σύμβουλος Παρακολούθησης Μελετών και Έργων. Συνεπικουρεί τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης Νικόλαο Βάσση στα ανωτέρω.

Νίκος Ζυγούρης, Εντεταλμένος Σύμβουλος Σχεδιασμού και Υλοποίησης Τεχνικών Έργων και Υπηρεσίας Δόμησης. Συνεπικουρεί τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης Νικόλαο Βάσση στα ανωτέρω.

Γιάννης Δήμας, Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού. Συνεπικουρεί τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης Νικόλαο Βάσση στα ανωτέρω.

Βασίλης Μιχαλόπουλος, Εντεταλμένος Σύμβουλος Ρυμοτομίας και Σχεδίου Πόλης. Συνεπικουρεί τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης Νικόλαο Βάσση στα ανωτέρω.

Γιάννης Αγαλιώτης, Εντεταλμένος Σύμβουλος Συντονισμού Έργου Δημοτικών Κοινοτήτων. Συνεπικουρεί τον Αντιδήμαρχο Διοίκησης, Οργάνωσης – Προγραμματισμού Δημοτικού Έργου και Απασχόλησης Παντελή Κασιδόκωστα στα ανωτέρω.

Γρηγόρης Καγεώργης, Εντεταλμένος Σύμβουλος Νεολαίας και Απασχόλησης. Συνεπικουρεί τον Αντιδήμαρχο Διοίκησης, Οργάνωσης – Προγραμματισμού Δημοτικού Έργου και Απασχόλησης, Παντελή Κασιδόκωστα στα ανωτέρω.