Τομές στον Καλλικράτη φέρνει ο “Ενιαίος Κώδικας Αυτοδιοίκησης”

Σχέδιο που φέρνει σημαντικές αλλαγές στην αυτοδιοίκηση επεξεργάζονται αυτές τις ημέρες οι βουλευτές της αρμόδιας Επιτροπής για θέματα του υπουργείου Εσωτερικών αλλά και τα ΔΣ της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ.

Ο Ενιαίος Κώδικας Αυτοδιοίκησης [όλο το κείμενο εδώ] έρχεται τέσσερα χρόνια μετά τον “Καλλικράτη” να αλλάξει τα κακώς κείμενα της διοικητικής μεταρρύθμισης αλλά και να καταστήσει τους δήμους και τις περιφέρειες πεδίο προσαρμόσιμο ώστε να εφαρμοστεί το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020.

tspg

Μεταξύ των 356 άρθρων ξεχωρίζουν:

  • Καταργείται η Επιτροπή Διαβούλευσης.
  • Καταργούνται οι σχολικές επιτροπές, καθώς και οι ενιαίες σχολικές επιτροπές.
  • Εισάγονται «εδαφικά σύμφωνα» (άρθρο 273) για σύμπραξη δήμων και περιφερειών με τον ιδιωτικό τομέα (άρθρο 274).
  • Ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και των Επιχειρήσεων ενισχύεται καθώς πλέον δεν υπόκειται σε διοικητική εποπτεία και έλεγχο εκ μέρους της δημοτικής αρχής.