Νηνεμία στη μαρίνα, τρικυμία σε δαχτυλήθρα

Μια παραίτηση χωρίς θέσεις, χωρίς γνώσεις