Νομικές συμβουλές επιχειρηματικότητας από τον Δήμο 3Β

Νομικές συμβουλές επιχειρηματικότητας από τον Δήμο 3Β

Μια πολύ ενδιαφέρουσα δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας που έχει ήδη ξεκινήσει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 

Την επόμενη Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 στις 5.30 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κ. Καραμανλή 18, Βούλα) οι σύμβουλοι της Prisma Consulting οργανώνουν ένα workshop με θέμα «Νομικό Πλαίσιο / Σύσταση Επιχειρήσεων».

Ο νομικός εισηγητής θα ενημερώσει τις επιχειρηματικές ομάδες αλλά και κάθε νέο ενδιαφερόμενο για τις διαδικασίες σύστασης εταιρειών, την κατοχύρωση βιομηχανικής ιδιοκτησίας και πνευματικών δικαιωμάτων καθώς και για τις συμβάσεις εργασίας και εμπιστευτικότητας.

nourish

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής.

sea ergon