Νομοσχέδιο αλλάζει τα δεδομένα στους Δήμους

Στη Βουλή κατατίθεται για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου εσωτερικών”, που επιφέρει μια σειρά από σημαντικές αλλαγές στον Καλλικράτη.

Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου είναι:

  • Ενεργοποιείται ο θεσμός του συμπαραστάτη του δημότη. Με τη διαδικασία που προέβλεπε μέχρι σήμερα ο Καλλικράτης, ο θεσμός παρέμενε ανενεργός, εξαιτίας της αδυναμίας συγκέντρωσης της απαιτούμενης πλειοψηφίας. Όμως με τη ρύθμιση που προτείνεται, σε περίπτωση αδυναμίας επιλογής σε τρεις ψηφοφορίες, ο συμπαραστάτης θα επιλέγεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
  • Ενεργοποιείται ο θεσμός του ελεγκτή νομιμότητας, ο οποίος για αντίστοιχους λόγους είχε παραμείνει αδρανής, με αποτέλεσμα ο έλεγχος νομιμότητας να ασκείται μέχρι σήμερα από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
  • Ρυθμίζονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους δήμους, προβλέποντας για τα πιο μεγάλα ποσά την καταβολή έως και 100 δόσεων.
  • Καθιερώνεται το ακατάσχετο της μισθοδοσίας των υπαλλήλων, στις περιπτώσεις δήμων με οφειλές.
  • Παρέχεται η δυνατότητα στο δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει το κλείσιμο ζημιογόνου δημοτικής επιχείρησης, καθώς υπήρχαν περιπτώσεις αδρανών ή προβληματικών δημοτικών επιχειρήσεων, οι οποίες το μόνο που έκαναν ήταν να επιβαρύνουν με χρέη τους δήμους.
  • Ενισχύεται η διαφάνεια επεκτείνοντας την υποχρέωση υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες στον περιφερειάρχη, τον αντιπεριφερειάρχη, τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, τα μέλη των διοικητικών επιτροπών του άρθρου 164 και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, τον πρόεδρο τους γενικούς διευθυντές και τους διευθυντές των νομικών προσώπων: ΕΕΤΑΑ «Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης», ΙΤΑ «Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης», ΠΕΤΑ «Πληροφόρηση Επιμόρφωση Τοπική Ανάπτυξη» και ΚΕΘΙ «Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας».
  • Προστίθεται στις αρμοδιότητες της περιφέρειας η δυνατότητα επιχορήγησης φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, των οποίων ο σκοπός αναφέρεται στην προστασία ανηλίκων που αντιμετωπίζουν προβλήματα εγκατάλειψης ή κακοποίησης.
  • Καθιερώνεται το μητρώο ΝΠΔΔ (νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου) και επιχειρήσεων των δήμων και των περιφερειών.

Διαβάστε εδώ όλο το νομοσχέδιο.