Νομοσχέδιο επιτρέπει δόμηση σε δάση και δασικές περιοχές!

Τη δυνατότητα δόμησης εκτάσεων που ανήκουν σε οικοδομικούς συνεταιρισμούς, οι οποίες με βάση τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) δεν μπορούν να πολεοδομηθούν διότι περιλαμβάνουν δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις ή αρχαιολογικούς χώρους, προωθεί σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).

Σε αυτό περιλαμβάνεται και μία ρύθμιση η οποία προκαλεί πολλά ερωτηματικά. Σύμφωνα με αυτή σε κάθε χωροταξικό και πολεοδομικό σχέδιο θα πρέπει υποχρεωτικά να χωροθετούνται όλες οι χρήσεις γης, δηλαδή από κατοικία έως εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου, βιομηχανικά και τεχνολογικά πάρκα κλπ. Θα εξαιρούνται οι βιομηχανίες και οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις υψηλής όχλησης εφόσον αυτές απαγορεύονται από ειδικότερες διατάξεις.

Το σχέδιο νόμου «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση – Βιώσιμη Ανάπτυξη, εγκαταλελειμμένοι οικισμοί και Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί – Χρήσεις Γης», τέθηκε την Τετάρτη σε δημόσια διαβούλευση.

Σε αυτό προβλέπεται ότι οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί, ακόμη και όσοι περιλαμβάνουν τμήματα προστατευόμενων περιοχών (δάση, δασικές εκτάσεις κ. α.) θα μπορούν να χτίζουν με συντελεστή δόμησης 0,4 με 0,66.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να αποδίδεται το 50% της έκτασης στο δημόσιο προκειμένου να προστατευθεί και να αποδοθεί σε δημόσια χρήση. Ωστόσο, με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος, θα μπορεί το 50% των απαιτούμενων κοινωφελών και κοινοχρήστων χώρων να χωροθετούνται εντός της αποδιδόμενης στο Ελληνικό Δημόσιο έκτασης, στις περιπτώσεις που οι προτεινόμενες χρήσεις δεν απαγορεύονται από τις διατάξεις προστασίας που ισχύουν για την υπό πολεοδόμηση περιοχή.

Οι περιοχές ιδιωτικής πολεοδόμησης θα πρέπει να είναι ενιαίες (δηλαδή να μην διακόπτονται από εθνικές οδούς, επαρχιακούς δρόμους, υδατορέματα κλπ) και να έχουν ελάχιστη επιφάνεια 50 στρεμμάτων.

Σε περίπτωση που τμήμα της συνολικής έκτασης είναι προστατευόμενη περιοχή (δάσος, δασική έκταση, αρχαιολογικός χώρος) ή Γη Υψηλής Παραγωγικότητας, η συνολική υπό ρύθμιση έκταση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 250 στρέμματα.

Αλλαγές στις χρήσεις γης

Σε κάθε χωροταξικό και πολεοδομικό σχέδιο προβλέπεται ότι θα χωροθετούνται υποχρεωτικά περιοχές – ζώνες οι οποίες θα περιλαμβάνουν όλες τις κατηγορίες χρήσεων γης, εκτός από εγκαταστάσεις υψηλής όχλησης όπως είναι οι βιομηχανίες.

Παράλληλα, οι επιτρεπόμενες χρήσεις στις διάφορες κατηγορίες έχουν «ξεχειλώσει». Για παράδειγμα, στις περιοχές αμιγούς κατοικίας πλέον θα επιτρέπονται ξενοδοχεία και ξενώνες με 50 κλίνες (σήμερα επιτρέπονται ξενώνες έως 20 κλίνες). Επίσης, θα μπορούν να λειτουργούν αρτοποιεία, επαγγελματικά εργαστήρια (καθαριστήρια κλπ), χώροι στάθμευσης οχημάτων μέχρι 3,5 τόνους, εγκαταστάσεις υγείας όπως κέντρα υγείας, μονάδες εξωσωματικής γονιμοποίησης, μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης κλπ.

Στις περιοχές γενικής κατοικίας, περιλαμβάνονται πλέον και εγκαταστάσεις υγείας (ιδιωτικές κλινικές, μονάδες αιμοκάθαρσης κλπ) οι οποίες θα μπορούν να έχουν έως και 100 κλίνες, αλλά και συνεργεία αυτοκινήτων, Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ), επαγγελματικά εργαστήρια κλπ.

Στις περιοχές πολεοδομικού κέντρου ή κεντρικής λειτουργίας πόλης θα επιτρέπονται συνεργεία επισκευής οχημάτων, πλυντήρια – λιπαντήρια αυτοκινήτων, σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων καθώς και εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων. Μάλιστα, χρήσεις Πολεοδομικού Κέντρου θα έχουν υποχρεωτικά και τα οικοδομικά τετράγωνα που έχουν πρόσοψη σε κύριες αρτηρίες (π. χ. στη λεωφόρο Κηφισίας) και σε συλλεκτήριες οδούς του οδικού δικτύου του κάθε δήμου.

Πηγή: Το Βήμα