Η τελική μορφή του νέου “Καλλικράτη”

Αλλεπάλληλες τροπολογίες και συζητήσεις διαμόρφωσαν τελικά το κείμενο του νομοσχεδίου “Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας υπουργείου Εσωτερικών”.

Δείτε εδώ το τελικό κείμενο με τις χερόγραφες τροποιήσεις, όπως τέθηκε προς ψηφοφορία στην ολομέλεια της Βουλής.

Ενδιαφέρον έχει πάντως για τη συζήτηση που προηγήθηκε η υπαναχώρηση της κυβέρνησης στο θέμα ορισμού του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης από τον γγ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σε περίπτωση που το Δημοτικό Συμβούλιο δεν καταφέρει να τον εκλέξει με αυξημένη πλειοψηφία. Τελικώς η πρόβλεψη αυτή διαγράφηκε, ενώ απλώς προστέθηκε ότι το διάστημα εντός του οποίου καλείται να αναδείξει το Συμβούλιο συμπαραστάτη, ορίζεται σε 6 μήνες από την εγκατάσταση της δημοτικής αρχής (αντι για 2 όπως ίσχυε).