Έκτακτη συνεδρίαση του ΟΑΠΠΑ, Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013

Το θέμα των Παιδικών Σταθμών αλλά όχι το φλέγον ζήτημα για το ύψος των τροφείων συζητά σε σημερινή κατεπείγουσα συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΠΠΑ. Συγκεκριμένα, ζητείται η παράταση των συμβάσεων του προσωπικού που λήγουν στις 23/11 εν αναμονή των νέων συμβάσεων.

Στη σχετική πρόσκληση αναφέρεται:

Σας προσκαλούμε στην Κατεπείγουσα, Δημόσια και Ανοικτή 21η/2013 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης-Βούλας Βουλιαγμένης.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 19η Νοεμβρίου 2013 και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Ενότητας Βουλιαγμένης (Αφροδίτης 2- Βουλιαγμένη).

Η παρούσα Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, σε ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 95, του Ν. 3463/2006, περί σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου και ειδικότερα της παρ. 4, καθώς στις  23 Νοεμβρίου λήγουν οι συμβάσεις του προσωπικού με διάρκειας σύμβασης δύο μηνών και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η πρόσληψη του εποχιακού προσωπικού για τους παιδικούς Σταθμούς.

Σκοπός της συνεδρίασης είναι η συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Παράταση σύμβασης (ολίγων ημερών) προσωπικού δίμηνης διάρκειας για τηνκάλυψη των αναγκών των παιδικών Σταθμών και μέχρι την ολοκλήρωση της πρόσληψης του εποχιακού προσωπικού (που θα υπηρετήσει 8 μήνες περίπου και μέχρι τις 31-7-2014).