Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης: Προγράμματα τέχνης και άθλησης από το σπίτι

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης: Προγράμματα τέχνης και άθλησης από το σπίτι

Η παραμονή στο σπίτι μπορεί να γίνει δημιουργική και ευχάριστη με τα δωρεάν αθλητικά και καλλιτεχνικά προγράμματα για μικρούς και μεγάλους, του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής (ΟΑΠΠΑ) του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός, τα αθλητικά και καλλιτεχνικά προγράμματα ενηλίκων (μαθήματα κιθάρας και πιάνου, παραδοσιακών χορών, pilates, κ.ά.), καθώς και τα καλλιτεχνικά προγράμματα των παιδιών θα πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης (με πλατφόρμες viber ή messenger) και με προσωπικές τεχνικές συμβουλές από τους υπεύθυνους εκπαιδευτές των τμημάτων.

tspg

Για περισσότερες πληροφορίες, οι εγγεγραμμένοι στα προγράμματα (ενήλικες και παιδιά) μπορούν να επικοινωνούν είτε απευθείας με τους εκπαιδευτές του ΟΑΠΠΑ είτε στο e-mail του Οργανισμού.