Συνδεθείτε μαζί μας

Αναζητείστε όλα μας τα άρθρα με τον κατάλληλο όρο

Δημοτικό Συμβούλιο

Παγοδρόμιο και αυτά τα Χριστούγεννα στη Βούλα

Με 33 θέματα συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα, στις 8 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ύστερα από μια μακρά περίοδο αδράνειας.

Στα προς συζήτηση θέματα περιλαμβάνεται η αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, η δρομολόγηση της μετατροπής του “κόκκινου σπιτιού” της Ακαδημίας Αθηνών στη Βούλα σε πολιτιστικό κτήριο, αλλά και η εκ νέου εκμίσθωση του δημοτικού χώρου στάθμευσης απέναντι από τον Άγιο Ιωάννη στη Βούλα για την εγκατάσταση παγοδρομίου τα Χριστούγεννα.

Φέτος θα είναι η τρίτη χρονιά που φιλοξενείται αυτή η δραστηριότητα. Την πρώτη χρονιά, ο επιχειρηματίας άφησε χρέη. Την δεύτερη χρονιά, αφού ορίστηκε “ενοίκιο” 500 ευρώ και δεν εμφανίστηκε κανείς ενδιαφερόμενος, δόθηκε σε επιχειρηματία δωρεάν. Φέτος;

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη:

1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης από τη συμμετοχή του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης στο πρόγραμμα επιχορήγησης με ακρωνύμιο “ΙnnoWEE”,στα πλαίσια Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Ορίζοντας 2020”.

2. Έγκριση 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2016. Σχετικά: Απόφαση 9/2016 της Εκτελεστικής Επιτροπής.

3. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2016.

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ) τουΔήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας «Σύμφωνο των Δημάρχων».

5. Προσδιορισμός ύψους τακτικής επιχορήγησης Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής (Ο.Α.Π.Π.Α.) έτους 2017 σύμφωνα με την συστατική του πράξη.

6. Κατανομή (Γ΄2016) ποσού 58.272,46 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

7. Ορθή επανάληψη της υπ. αρ. 701/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού του έργου: “Ανάπλαση Πλατείας Βάρκιζας Δ.Ε. Βάρης”.

8. Πρόταση καθορισμού Όρων Δόμησης και Οικοδομικών Γραμμών στο Ο.Τ. Γ368 περιοχής Μηλαδέζα Δ.Ε. Βάρης.

9. Πρόταση Τροποποίησης Χρήσεων Γης Οικοπέδου ιδιοκτησίας Ακαδημίας Αθηνών στο Ο.Τ. 25 από κατοικία σε Πολιτιστικό Κτίριο (και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις)

10. Έγκριση συνδρομής στο περιοδικό “Ο Δήμαρχος της Αττικής”.

11. Έγκριση συνδιοργάνωσης διεθνούς Συνεδρίου για την Ειρήνη με το Ίδρυμα Γρηγόρη Λαμπράκη-έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης.

12. Δημοπράτηση για την εκμίσθωση του δημοτικού χώρου που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του πάρκου Εθνικής Αντιστάσεως Δ.Ε. Βούλας για την εγκατάσταση & λειτουργία παγοδρομίου κατά την εορταστική περίοδο.

13. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ” έτους 2013- 2014 συμβατικού ποσού “144.000,00 € με Φ.Π.Α. αλλά και για την επιλογή μετά από κλήρωση επί του συνόλου των μελών του Δημ. Συμβουλίου ενός Δημ. Συμβούλου ως τακτικό μέλος και ενός Δημ. Συμβούλου ως αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής παραλαβής έργου.

14. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης υπηρεσίας με τίτλο: “Ανασκαφική έρευνα”.

15. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης προμήθειας πινακίδων ονομασίας οδών & αρίθμησης οδών & λοιπών πινακίδων έτους 2016.

16. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: “Ανακατασκευή Δημοτικών Κτιρίων”.

17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή Εξωτερικών Διακλαδώσεων Αποχετευτικού Δικτύου (Συνδέσεις Ακινήτων) και Αποκατάσταση Τομών” συμβατικού ποσού 129.300,26 € (με Φ.Π.Α.) αναδόχου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗ.

18. Έγκριση προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή Δαπέδων από Κουρασάνι σε Κοινόχρηστους Χώρους”.

19. Λήψη απόφασης περί αναγκαστικών εκταφών.

20. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση.(32721/11.8.2016)

21. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση στον νέο ιδιοκτήτη.(32587/10.8.2016)

22. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση στον νέο ιδιοκτήτη.(32588/10.8.2016)

23. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Κ.Ο.Κ. (32589/10.08.2016)

24. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Κ.Ο.Κ. (32582/10.08.2016)

25. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση στον οδηγό.(32585/10.8.2016)

26. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω διπλοεγγραφής. (33754/23.8.2016)

27. Διαγραφή οφειλής ποσού 144,00€ πλέον των προσαυξήσεων που αφορά χρέωση της εταιρείας “ΑΝΑΜΕΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.” για τη συλλογή εγκαταλελειμμένου οχήματος από τον χρηματικό κατάλογο με αριθμό βεβαίωσης 817/2-8-2916.

28. Επιστροφή ποσού λόγω διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. (34762/31.8.2016)

29. Έγκριση κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο του Δήμου επί της οδού Αφροδίτης 28 στη Δ.Ε. Βούλας.

30. Έγκριση κοπής δένδρων σε πεζοδρόμιο του Δήμου επί της οδού Πανδώρας 14 στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

31. Έγκριση κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο του Δήμου επί της οδού Αργούς 13 στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

32. Έγκριση κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο του Δήμου στη συμβολή των οδών Ήρας και Κυβέλης στη Δ.Ε. Βάρης.

33. Έγκριση κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο του Δήμου στην οδό Ηρακλειδών 106 στη Δ.Ε. Βούλας.

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Newsletter

Η επικαιρότητα των 3Β κάθε Σάββατο στο email σας