Παιδικές χαρές στα 3Β: 7 κλείνουν, 12 πιστοποιούνται

Παιδικές χαρές στα 3Β: 7 κλείνουν, 12 πιστοποιούνται

Ολοκληρώνεται η πρώτη φάση επισκευών και πιστοποίησης των παιδικών χαρών του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που ανακοίνωσε το γραφείο του Δημάρχου, καταργούνται άμεσα 7 παιδικές χαρές ενώ αναμένεται η πιστοποίηση άλλων 12 παιδικών χαρών εντός του Ιουνίου.

Συγκεκριμένα:

Αποφασίστηκε η αλλαγή χρήσης χώρου των παιδικών χαρών και η κατάργηση:

1.Παιδική Χαρά Οδού Κρόνου, Δ.Ε. Βούλας

2. Παιδική Χαρά Οδού Χλόης, Δ.Ε. Βούλας

3. Παιδική Χαρά Οδού Ηρακλειδών, Δ.Ε. Βούλας

4. Παιδική Χαρά Σιδηροβιομηχάνων, Δ.Ε. Βούλας

5. Παιδική Χαρά Οδού Εθνικής Αντίστασης, Δ.Ε. Βούλας

6.Παιδική Χαρά ΔΑΚ Δ.Ε. Βουλιαγμένης

7. Παιδική Χαρά Οδού Ευτέρπης Δ.Ε. Βουλιαγμένης

Οι συγκεκριμένες παιδικές χαρές καταργούνται επειδή κατά τη δημοτική αρχή δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση παιδικής χαράς στα σημεία που βρίσκονται.

Στις παρακάτω παιδικές χαρές έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα οι εργασίες, έχουν ελεγχθεί από τον οργανισμό πιστοποίησης ενώ αναμένεται η τελική έγκριση από την επιτροπή ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέχρι το τέλος Ιουνίου:

1. Παιδική Χαρά Νότος Δ.Ε. Βούλας

2. Παιδική Χαρά Πλατείας Άλσους Δ.Ε. Βούλας

3. Παιδική Χαρά 3ου Νηπιαγωγείου Δ.Ε. Βούλας

4. Παιδική Χαρά Νηπιαγωγείου Διλόφου

5. Παιδική Χαρά Νηπιαγωγείου Βάρκιζας

6. Παιδική Χαρά Διλόφου Δ.Ε. Βάρης

7. Παιδική Χαρά Οδού Φιλικής Εταιρείας Δ.Ε. Βάρης

8. Παιδική Χαρά Οδού Προφήτη Ηλία Δ.Ε. Βάρης

9. Παιδική Χαρά Τάσσιανή Δ.Ε. Βουλιαγμένης

10. Παιδική Χαρά Παραλία Βάρκιζας Δ.Ε. Βάρης

11. Παιδική Χαρά Οδού 28ης Οκτωβρίου Πλ. Μεταξά Δ.Ε. Βούλας

12. Παιδική Χαρά 1ου Νηπιαγωγείου Βουλιαγμένης.

Στις υπόλοιπες παιδικές χαρές του δήμου αναμένεται να γίνουν οι εργασίες που απαιτούνται για την πιστοποίησή τους στο μέλλον.