Συμπαραστάτης και σχολικές μεταφορές στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

Συμπαραστάτης και σχολικές μεταφορές στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

0

Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης εκλέγει μεταξύ άλλων θεμάτων το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015. 

Η συνεδρίαση ξεκινά στις 15:30 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός).

tspg

Ολόκληρη η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει άλλα 6 θέματα.

Συγκεκριμένα:

1. Επιλογή του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 179 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4257/2014 και ισχύει. (εισηγητής ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θ. Σχινάς)

2. Έγκριση όρων 2ης Τροποποιητικής Προγραμματικής Σύμβασης του αρ. 22 Ν. 3614/2007 της πράξης “Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκαταστάσεων καθαρισμού λυμάτων Δήμου Σπετσών” (Εισηγήτρια η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Κ. Σταυροπούλου)

3. Έγκριση χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στα Όργανα της Περιφέρειας Αττικής. (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κα Ε. Τασούλη)

4. Παράταση προθεσμίας ανανέωσης αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών. (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στυλιανός Κοροβέσης)

5. Ενημέρωση – συζήτηση για το θέμα της μεταφοράς των μαθητών δημόσιων σχολείων της Περιφέρειας Αττικής και λήψη απόφασης για περαιτέρω ενέργειες. (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρ. Καραμάνος)

6. Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου (1/10/2014 – 31/12/2014) του έτους 2014. (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρ. Καραμάνος)

7. Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρ. Καραμάνος)