Συμπαραστάτης και σχολικές μεταφορές στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

Συμπαραστάτης και σχολικές μεταφορές στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης εκλέγει μεταξύ άλλων θεμάτων το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015. 

Η συνεδρίαση ξεκινά στις 15:30 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός).

Ολόκληρη η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει άλλα 6 θέματα.

Συγκεκριμένα:

1. Επιλογή του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 179 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4257/2014 και ισχύει. (εισηγητής ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θ. Σχινάς)

2. Έγκριση όρων 2ης Τροποποιητικής Προγραμματικής Σύμβασης του αρ. 22 Ν. 3614/2007 της πράξης “Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκαταστάσεων καθαρισμού λυμάτων Δήμου Σπετσών” (Εισηγήτρια η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Κ. Σταυροπούλου)

3. Έγκριση χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στα Όργανα της Περιφέρειας Αττικής. (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κα Ε. Τασούλη)

4. Παράταση προθεσμίας ανανέωσης αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών. (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στυλιανός Κοροβέσης)

5. Ενημέρωση – συζήτηση για το θέμα της μεταφοράς των μαθητών δημόσιων σχολείων της Περιφέρειας Αττικής και λήψη απόφασης για περαιτέρω ενέργειες. (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρ. Καραμάνος)

6. Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου (1/10/2014 – 31/12/2014) του έτους 2014. (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρ. Καραμάνος)

7. Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρ. Καραμάνος)