Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής πρόκειται να συνεδριάσει την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 15:30 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός).

Η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής:

1. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β’ τριμήνου 2015. (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρ. Καραμάνος)

2. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου 2015. (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρ. Καραμάνος)

3. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την ετήσια συντήρηση και επισκευή των κλιματιστικών μηχανημάτων και των ανελκυστήρων των κτιρίων όπου στεγάζονται οι επιτελικές Δ/νσεις της Περιφέρειας Αττικής και οι Δ/νσεις της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, συνολικού ποσού 60.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρ. Καραμάνος)

4. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τις εργασίες καταπολέμησης των κουνουπιών στην Περιφέρεια Αττικής για το έτος 2016, συνολικού ποσού 1.680.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρ. Καραμάνος)

5. Λήψη απόφασης για την σκοπιμότητα συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής, ως εταίρου, στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία του Δήμου Αθηναίων «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας “Αθηνά Υγεία”». (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κα Αικ. Θανοπούλου)

6. Ενημέρωση για την υλοποίηση υπερτοπικού προγράμματος πρόληψης και προαγωγής της υγείας σε μαθητικό πληθυσμό Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης της Αττικής. (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κα Αικ. Θανοπούλου)

7. Έγκριση σύναψης και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ΤΕΙ Αθήνας για την υλοποίηση του υποπρογράμματος «Ορθολογικής διαχείρισης των διατροφικών επιλογών σε μαθητές Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης», συνολικού προϋπολογισμού 20.000 (πλέον ΦΠΑ) στο πλαίσιο του συνολικού υπερτοπικού προγράμματος πρόληψης και την προαγωγή της υγείας σε μαθητικό πληθυσμό σχολείων της Αττικής. (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κα Αικ. Θανοπούλου)

8. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης ποσού 5.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την υλοποίηση του υποπρογράμματος των δράσεων πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης σε σχολεία της Αττικής από το ΚΕΘΕΑ στο πλαίσιο του συνολικού υπερτοπικού προγράμματος πρόληψης και την προαγωγή της υγείας σε μαθητικό πληθυσμό σχολείων της Αττικής. (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κα Αικ. Θανοπούλου)

9. Ορισμός νέων μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: «Κατασκευή σποραδικών τροποποιήσεων στο δίκτυο αποχέτευσης και των συνδέσεων ακινήτων στις οδούς Χρυσοστόμου Σμύρνης και Μακρυγιάννη της Δημοτικής Κοινότητας Μοσχάτου του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου». (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρ. Καπάταης)

10. Έγκριση όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ζωγράφου για το έργο: «Αποκατάσταση κατασκευαστικών προβλημάτων Ιλισίου Κολυμβητηρίου», συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κα Ερμ. Κυπριανίδου)

11. Έγκριση εγκατάστασης νέων φωτεινών σηματοδοτών στον κόμβο Λ. Βασ. Κων/νου – Ανώνυμη οδός – νέα κεντρική είσοδος/έξοδος οχημάτων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κρωπίας, στο Δήμο Κρωπίας. (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κα Β. Λάσκαρη – Κρασοπούλου)

12. Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής στο Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου της ΕΡΤ ΑΕ (Ν. 4324/2015).