Το ρέμα του Κόρμπι στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Συνεδριάζει την Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 15:00, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου – Χολαργός).

Δεύτερο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η μελέτη για το έργο για τη διευθέτηση του ρέματος στο Κόρμπι της Βάρης.

tspg

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης για το 2014.

  1. Επικύρωση πρακτικών 36ης συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.
  2. Έγκριση σκοπιμότητας υποβολής πρότασης του Έργου «∆ιευθέτηση Ρέματος Κόρμπι από Λ. Βάρης – Κορωπίου μέχρι εκβολή» προϋπολογισμού 20.249.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο ΕΣΠΑ και εκτέλεσής του από την Περιφέρεια Αττικής. (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Λ. Αθανασιάδης).
  3. Έγκριση σκοπιμότητας υποβολής πρότασης του Έργου «Κατασκευή ∆ικτύου Αποχέτευσης Ομβρίων Ανατολικού Τμήματος Οικισμού Ωρωπού του ∆ήμου Ωρωπού», προϋπολογισμού 2.333.635,94€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο ΕΣΠΑ και εκτέλεσής του με συγχρηματοδοτούμενους πόρους από την Περιφέρεια Αττικής. (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Λ. Αθανασιάδης).
  4. Έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά Οικονομικού Έτους 2014. (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Λ. Βασιλάκου).
  5. Έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Οικονομικού Έτους 2014. (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Λ. Βασιλάκου).
  6. Λήψη απόφασης σχετικά με την οικονομική συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στα Κέντρα Πρόληψης Ενάντια στα Ναρκωτικά. (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Λ. Βασιλάκου).
  7. Ορισμός εκπροσώπων Περιφέρειας Αττικής σε γνωμοδοτικές επιτροπές Λιμεναρχείων έτους 2014. (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. ∆. Κατσικάρης)
  8. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο “Προσωρινή Αποθήκευση ∆ιαλογή Επεξεργασία ΑΕΚΚ & Ανάπλαση Ανενεργού Λατομικού Χώρου της εταιρείας ΑΦΟΙ Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ – ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.”. (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς).
  9. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στο έργο: Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ», δυναμικότητας 421 κλινών. (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς).