Πολεοδόμηση Βάρης και κυκλοφορία Βάρκιζας στο Δημοτικό Συμβούλιο

Πολεοδόμηση Βάρης και κυκλοφορία Βάρκιζας στο Δημοτικό Συμβούλιο

Δύο σημαντικά θέματα για τη δημοτική ενότητα της Βάρης συζητούνται την Τετάρτη στις 6 μ.μ. στο Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Το σώμα θα κληθεί να λάβει απόφαση για το δεύτερο στάδιο της Πολεοδομικής Μελέτης του Κόρμπι Βάρης, ενώ αναμένεται και να εγκρίνει την κυκλοφοριακή μελέτη του συγκοινωνιολόγου του Δήμου, Νίκου Βόσκογλου, για τον κόμβο Θέμιδος και Απόλλωνος στην πλατεία της Βάρκιζας.

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής:

1. Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του Β1 σταδίου αναθεώρησης της Πολεοδομικής Μελέτης της περιοχής Κόρμπι Βάρης στα πλαίσια της μελέτης: “Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη εφαρμογής επέκτασης σχεδίου πόλεως σε οικιστικές περιοχές Α & Β κατοικίας εντός του Γ.Π.Σ.”.

2. Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Κυκλοφοριακή μελέτη για τη βελτίωση της κυκλοφοριακής λειτουργίας στην συμβολή (κόμβο) των οδών Απόλλωνος Θέμιδος στο ύψος της Λ. Ποσειδώνος».

3. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Συνδέσεις ακινήτων με αποχετευτικό δίκτυο-Αποκαταστάσεις αγωγών αποχέτευσης”.

4. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή Ανελκυστήρα στο Δημαρχείο”.

5. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού παιδικών χαρών”.

6. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων (παιδικών σταθμών, ετησίων αθλητικών γεγονότων και του Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης), ειδών κυλικείου Κ.Α.Π.Η. και φρέσκου γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

7. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο “Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης επί της οδού Απόλλωνος Δ.Ε. Βουλιαγμένης, β) αναμόρφωση ποσού προϋπολογισμού του έργου με Κ.Α. 25-7312.022 λόγω απολογιστικών εργασιών (αρχαιολογία) και γ) παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.

8. Έγκριση δαπάνης επέκτασης/ τροποποίησης του εναέριου δικτύου Δ.Ε.Η. λόγω τοποθέτησης δύο νέων παροχών Δ.Ε.Η.

9. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. με την υπ. αρ. 18752/18.5.2017 αίτηση του κ. Ιωάννη Στέκα.

10. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2014 της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

11. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία GARAMELLA MATTEO του BIAGIO για επτά (7) παράνομα διαφημιστικά πλαίσια/υπαίθριες διαφημίσεις (αφίσες)- “ρύπους” σε κοινόχρηστους χώρους επί των οδών Λ. Αθηνάς στη Βούλα & Λεωφ. Ποσειδώνος στην Βουλιαγμένη και στη Βούλα.

12. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω μεταβίβασης (18660/18.5.2017).

13. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω μεταβίβασης στο όνομα Σαραντίδου Αγγελική (18661/18.5.2017).

14. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω λανθασμένης πολλαπλής εγγραφής (18662/18.5.2017).

15. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω ηλεκτροδότησης (18658/18.5.2017).