Πόσο κοστίζει η αποκομιδή αντικειμένων από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Πόσο κοστίζει η αποκομιδή αντικειμένων από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Υπό ποιες προϋποθέσεις θα πληρώνουν οι δημότες για την αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων από την Υπηρεσία Καθαριότητας όρισε με πρόσφατη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Το σημαντικότερο μήνυμα των υπηρεσιών του Δήμου είναι να μην καταλήγουν τα κλαδέματα, τα μπάζα και γενικότερα τα ογκώδη αντικείμενα στους απλούς κάδους των σύμμεικτων απορριμμάτων και βέβαια στο κοινόχρηστο πεζοδρόμιο για μέρες χωρίς συνεννόηση.

Άλλωστε, για έναν μεγάλο όγκο τέτοιων απορριμμάτων και συγκεκριμένα για όγκο ως 3 κυβικά μέτρα (δηλαδή έναν μικρό κάδο για μπάζα) η αποκομιδή είναι δωρεάν.

Συγκεκριμένα:

Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση ογκωδών δημοτικών (αστικών) απορριμμάτων, όπως παλαιά έπιπλα, στρώματα κ.λπ., προϊόντα κηπουρικών εργασιών, όπως κλαδιά, φύλλα, χόρτα κ.λπ., απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, τα οποία προέρχονται από οικίες, καταστήματα, γραφεία, βιομηχανικούς, βιοτεχνικούς και επαγγελματικούς χώρους, νοσοκομεία, ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία και γενικά από όλους τους χώρους όπου εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητας, πραγματοποιείται μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την ειδοποίηση προς το κέντρο επικοινωνίας και εξυπηρέτησης της αρμόδιας υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου (στο τηλέφωνο 15888) και την καταβολή του αντίστοιχου τέλους από τον ενδιαφερόμενο κάτοικο του Δήμου.

Η αποκομιδή θα πραγματοποιείται δωρεάν υπό την προϋπόθεση ότι ο όγκος των συγκεκριμένων απορριμμάτων κάθε ιδιοκτησίας, ανά μήνα, να μην καταλαμβάνει χώρο μεγαλύτερο από 3 κυβικά μέτρα της χωρητικότητας της καρότσας ανοιχτού φορτηγού ενός τόνου.

Σε διαφορετική περίπτωση ο ενδιαφερόμενος κάτοικος προκαταβάλλει στο Ταμείο του Δήμου το Τέλος που του αναλογεί, σύμφωνα με την παρακάτω αναλυτική χρέωση: 

  • Ογκώδη δημοτικά (αστικά) απορρίμματα, όπως παλαιά έπιπλα, στρώματα κ.λ.π: 5 κυβικά μέτρα / (1) τόνος αποβλήτων – 54,00 ευρώ.
  • Προϊόντα κηπουρικών εργασιών, όπως κλαδιά, φύλλα, χόρτα κ.λπ. (καθαρά χωρίς προσμίξεις): 5 κυβικά μέτρα: 27,00 ευρώ.
  • Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων: 3,5 κυβικά μέτρα / (1) τόνος αποβλήτω: 250,00 ευρώ

Υπενθυμίζεται σε κάθε περίπτωση ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου των 3Β δεν επιτρέπεται η εναπόθεση απορριμμάτων στα πεζοδρόμια και τους κοινοχρήστους χώρους.

Τα παραπάνω απορρίμματα θα κρατούνται (φυλάσσονται) εντός της ιδιοκτησίας μέχρι την προγραμματισμένη ώρα της αποκομιδής τους. Σε διαφορετική περίπτωση θα επιβάλλεται πρόστιμο κατάληψης κοινοχρήστου χώρου.