Μάθε πού ψηφίζεις από το ΥΠΕΣ

Μάθε πού ψηφίζεις από το ΥΠΕΣ

Για την διευκόλυνση των εκλογέων, γνωστοποιήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών ότι λειτουργεί υπηρεσία ενημέρωσης όπου οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τον τηλεφωνικό αριθμό 2131361500.

Το ωράριο της γραμμής:

tspg

Τρίτη – Παρασκευή 09:00 έως 17:00, Σάββατο 09:00 έως 19:00 και Κυριακή 07:00 έως 19:00.

Στους τηλεφωνητές της γραμμής οι πολίτς μπορούν να πληροφορηθούν το εκλογικό τμήμα και το σχολικό συγκρότημα στο οποίο ψηφίζουν.

Επίσης, οι εκλογείς μπορούν να ανατρέχουν στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών στην ενότητα «Μάθε που ψηφίζεις», όπου πληκτρολογώντας τα στοιχεία τους εμφανίζεται το εκλογικό τμήμα που ψηφίζουν.