Η Υπηρεσία Πρασίνου των 3Β φύτεψε σχολεία της πόλης!

Η Υπηρεσία Πρασίνου των 3Β φύτεψε σχολεία της πόλης!

Ολοκληρώθηκαν από τα συνεργεία του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και ειδικότερα του Τμήματος Πρασίνου, οι εργασίες κηποτεχνικής διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του Γυμνασίου Βουλιαγμένης, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη της Υπηρεσίας. Για τις φυτεύσεις επιλέχθηκαν δένδρα και θάμνοι της μεσογειακής χλωρίδας, που εναρμονίζονται με το ιδιαίτερο ανάγλυφο του περιβάλλοντος χώρου του σχολείου και αναδεικνύουν την αρχιτεκτονική του κτηρίου. Οι εργασίες προγραμματίστηκαν σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό, έτσι ώστε να εκτελεστούν στα πλαίσια των δράσεων της εβδομάδας εθελοντισμού «LET΄S DO IT GREECE», με στόχο να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να συμμετάσχουν ενεργά στη διαμόρφωση του σχολικού κήπου.

Στα πλαίσια της εβδομάδας εθελοντισμού, πραγματοποιήθηκαν από τα συνεργεία του Τμήματος Πρασίνου, ανάλογες δράσεις φυτεύσεων στα Δημοτικά Σχολεία της Βάρκιζας και της Βουλιαγμένης, στο 4ο Δημοτικό Βούλας και στο Γενικό Λύκειο Βάρης. Στις δράσεις συμμετείχε ενεργά πλήθος μαθητών και γονέων, ενώ μεγάλος αριθμός φυτών προήλθε από την παραγωγή του Δημοτικού φυτωρίου.