Προς ενοικίαση τρία περίπτερα στη Βούλα

Προς ενοικίαση τρία περίπτερα στη Βούλα

Τρία περίπτερα σε κεντρικές θέσεις της Βούλας διατίθενται προς ενοικίαση από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν αποκλειστικά  Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), Πολύτεκνοι και Πολεμιστές Κύπρου.

Πρόκειται για τα περίπτερα που βρίσκονται στις οδούς:

1. Βασ. Παύλου και Αγ. Ιωάννου (έναντι Ι.Ν. Αγ. Ιωάννου), Βούλα.

2. Ράλλη, Βούλα.

3. Καραϊσκάκη (κοντά στην πλατεία Ελευθερίας, Βούλα.

Όπως τονίζεται στη σχετική προκήρυξη, οι ανωτέρω θέσεις περιπτέρων θα διατεθούν στους αιτούντες βάσει του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους και εφόσον αυτοί δεν έχουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο.

Σε περίπτωση που για τις θέσεις υπάρχουν περισσότεροι από τρεις δικαιούχοι με τα ίδια εισοδήματα, θα διεξαχθεί μεταξύ τους κλήρωση που θα γίνει σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του περιπτέρου γίνεται για δέκα χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού παραχωρητηρίου, μη επιτρεπομένης οποιασδήποτε παράτασης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο τα δικαιολογητικά τους μέχρι τις 6-7-2016.

Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική προκήρυξη.