Προς κατάργηση οι δημοτικές Σχολικές Επιτροπές

Προς κατάργηση οι δημοτικές Σχολικές Επιτροπές

Μια πρόταση της Επιτροπής Αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου της αυτοδιοίκησης που θα συζητηθεί, είναι η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αναφέρει χαρακτηριστικά το κείμενο του πορίσματος, το οποίο αποτελεί βάση συζήτησης για το νομοσχέδιο που η κυβέρνηση σκοπεύει να καταθέσει τα μέσα του έτους:

tspg

Οι σχολικές επιτροπές θα έπρεπε να καταργηθούν ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα και οι αρμοδιότητές τους να αναληφθούν από τον οικείο Δήμο, οι υπηρεσίες του οποίου, εξάλλου, υποστηρίζουν εν όλω τη λειτουργία τους”.

Την ίδια στιγμή η λειτουργία των δημοτικών Επιτροπών Παιδείας, ενός διαφορετικού, παράλληλου θεσμού που δεν συστήθηκε με τον Καλλικράτη αλλά προϋπήρχε, αποτελεί αντικείμενο συζήτησης του Υπουργείου Εσωτερικών με το Υπουργείο Παιδείας για τον επανασχεδιασμό τους ως “οργάνων λαϊκής συμμετοχής”.

Το κείμενο του Πορίσματος καταλήγει:

Σε περίπτωση που προκριθεί η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών, όπως προτείνεται, θα πρέπει σε συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας να επικαιροποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο των δημοτικών επιτροπών παιδείας και αυτές να αναβαθμιστούν”.

(Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Παλμός Γλυφάδας, 1 Απριλίου 2017)