Προσλήψεις βρεφονηπιοκόμων και όχι μόνο στο Δήμο 3Β

Προσλήψεις βρεφονηπιοκόμων και όχι μόνο στο Δήμο 3Β

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής ανακοίνωσε ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Οι συμβάσεις θα διαρκέσουν από την υπογραφή τους μέχρι τις 31 Ιουλίου 2015 και αφορούν τις εξής ειδικότητες:

  • 9 άτομα ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
  • 8 άτομα ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
  • 2 άτομα ειδικότητας ΔΕ Μαγείρων
  • 1 άτομο ειδικότητας ΥΕ Βοηθός Μάγειρα
  • 3 άτομα ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό
  • 2 άτομα ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών (εσωτερικών χώρων)

Δείτε και κατεβάστε εδώ τη σχετική αναλυτική ανακοίνωση του ΟΑΠΠΑ και επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Δήμου για να κατεβάσετε τις αιτήσεις. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει σε 10 ημέρες από τη δημοσίευση της προκήρυξης (4 Νοεμβρίου 2014).