Ένας οικοδόμος και ένας υδραυλικός ζητείται από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Την πρόσληψη δύο ατόμων, ενός οικοδόμου και ενός υδραυλικού, για σύμφβαση 8μηνης διάρκειας αποφάσισε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

nourish

Δείτε την πλήρη προκήρυξη για λεπτομέρειες.

sea ergon