5 γυμναστές προσλαμβάνει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

5 γυμναστές προσλαμβάνει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Την πρόσληψη πέντε Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για τη στελέχωση προγραμμάτων του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής ανακοίνωσε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 

Οι γυμναστές θα συνάψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με ωριαία αποζημίωση) διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης εργασίας και έως 31-07-2015, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2014-2015, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού –Αθλητισμού, νυν Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων βάσει της κείμενης νομοθεσίας και του Οργανωτικού Πλαισίου Π.Α.γ.Ο. της ΓΓΑ.

tspg

Σύμφωνα με τη προκήρυξη, οι υποψήφιοι πρέπει μεταξύ άλλων να έχουν ηλικία 23 έως 65 ετών, να έχουν πτυχίο ΠΕ Φυσικής Αγωγής Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο στην Ελλάδα πτυχίο αλλοδαπής αντίστοιχης σχολής και με την ανάλογη ειδικότητα που ζητείται.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δέκα (10) ημέρες μετά την ημέρα δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε τοπική εφημερίδα.

Δείτε όλη την προκήρυξη.