Τσουχτερά τα πρόστιμα για το κάπνισμα

Τσουχτερά τα πρόστιμα για το κάπνισμα

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε πλέον η νέα υπουργική απόφαση για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. 

Σύμφωνα με αυτήν, η Δημοτική Αστυνομία είναι μεταξύ των αρμόδιων αρχών για την διασφάλιση της εφαρ μογής του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, μαζί με την ΕΛΑΣ αλλά και τις υγειονομικές υπηρεσίες των ΟΤΑ.

Στην υπουργική απόφαση ορίζονται ακόμη η διαδικασία ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων.

Σύμφωνα με την απόφαση, τα πρόστιμα έχουν ως εξής:


Δείτε ολόκληρη την υπουργική απόφαση.