Προτάσεις της ΡΙΚΙΠ για τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου 3Β

Προτάσεις της ΡΙΚΙΠ για τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου 3Β

Ένα σύνολο προτάσεων για “περισσότερη δημοκρατία και διαφάνεια”, όπως υποστηρίζει, στη λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου κατέθεσε η Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Πρόκειται για ένα σύνολο 13 διαδικαστικών προτάσεων που δείχνει την προσήλωση της παράταξης στους τύπους και έχει ως εμφανή πρόθεση να ανασχέσει τις ενισχυμένες αρμοδιότητες που έδωσε η τελευταία τροποποίηση της αυτοδιοικητικής νομοθεσίας στις δημοτικές διοικήσεις.

tspg

Μεταξύ διάφορων προτάσεων, αξίζουν να σχολιαστούν οι εξής:

Η παράταξη Ματόπουλου ζητά η δημοτική αρχή να καταθέσει “προγραμματικές δηλώσεις και δεσμεύσεις” σε μια από τις πρώτες συνεδριάσεις, μια συζήτηση βέβαια που γίνεται κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού κάθε έτους και προσλαμβάνει συνολικά πολιτικά χαρακτηριστικά.

Έπειτα, η ΡΙΚΙΠ προτείνει να θεσπιστεί η δυνατότητα των πολιτών και των συλλογικών φορέων να τοποθετούνται στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, μια δυνατότητα που και σήμερα ατύπως δίνεται στον καθένα.

Μια περίεργη πρόταση συνιστά η θέση ότι απαρτία στις συνεδριάσεις μπορεί να υπάρχει μόνο όταν παρευρίσκονται εκπρόσωποι τουλάχιστον των μισών παρατάξεων – κάτι που ακόμη και αν συμβάδιζε με τη νομοθεσία, θα δημιουργούσε τη δυνατότητα να εμποδίζει τη λήψη αποφάσεων ακόμη και ένας μεμονωμένος σύμβουλος με την απουσία του.

Ίσως η πιο ρεαλιστική πρόταση του καταλόγου της ΡΙΚΙΠ είναι να τηρείται το χρονόμετρο για τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, μια …σπόντα ίσως για τις μακρές τοποθετήσεις του Δημάρχου, καθώς κατά την τελευταία δημοτική περίοδο δεν παρατηρήθηκαν φαινόμενα κατάχρησης του χρόνου ομιλίας των συμβούλων.

Αναλυτικά το κείμενο με τις προτάσεις της ΡΙΚΠ:

1) Σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου, από τις πρώτες που θα συγκληθούν να υπάρξουν προγραμματικές δηλώσεις – δεσμεύσεις της νέας δημοτικής αρχής, ώστε να συζητήσουμε την πολιτική που θα ακολουθήσει ο δήμος σε κάθε τομέα.

2) Να καθοριστεί σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο η δυνατότητα να θέτουν θέματα οι πολίτες ή οι σύλλογοι στην αρχή κάθε συνεδρίασης, με μέγιστο αριθμό τις 5 τρίλεπτες παρεμβάσεις. Το Δ.Σ. θα αποφασίζει για την συζήτηση ή όχι των θεμάτων που τίθενται . Σε κάθε περίπτωση τα θέματα θα επιλύονται είτε με παρέμβαση του Δ.Σ. , είτε με εντολή Δημάρχου από τις υπηρεσίες εντός του προβλεπόμενου χρόνου.

3) Στις συνεδριάσεις για να υπάρχει απαρτία, θεωρούμε ότι είναι αναγκαία προϋπόθεση η παρουσία μελών του Δημοτικού συμβουλίου από το ήμισυ του αριθμού του συνόλου των Δημοτικών παρατάξεων, καθ΄ όλη την διάρκεια της συνεδρίασης, για την διασφάλιση της ευρύτερης δυνατής εκπροσώπησης και πολυφωνίας απόψεων.

4) Να διασφαλιστεί ότι οι επιτροπές του δήμου και τα Δ.Σ. των νομικών προσώπων θα συνεδριάζουν πραγματικά δημόσια. Να μη γίνονται δηλαδή συνεδριάσεις αποκλειστικά το πρωί ή στο γραφείο του δημάρχου, αλλά στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου σε απογευματινή ώρα.

5) Να καλούνται επισήμως και τα μέλη του Δημοτικού συμβουλίου στις επιτροπές του δήμου, με δικαίωμα λόγου και παίρνοντας έγκαιρα την ημερήσια διάταξη με όλες τις εισηγήσεις και τα συνημμένα έγγραφα ηλεκτρονικά. Λόγω του αποκλεισμού των τεσσάρων από τις έξι δημοτικών παρατάξεων από τις επιτροπές η παραπάνω πρόβλεψη θα συνεισφέρει στην δημοκρατική λειτουργία τους.

6) Για όλα τα σοβαρά θέματα που επεξεργάζεται και αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να προβλεφτεί με απλό αίτημα δημοτικής παράταξης να συζητάτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελεί άλλωστε και το ανώτερο αιρετό όργανο του Δήμου.

7) Να γίνονται δεκτά προς συζήτηση θέματα που καταθέτει η αντιπολίτευση στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού συμβουλίου, κατόπιν σχετικής διαπαραταξιακής διαβούλευσης των παρατάξεων της.

8) Να στέλνονται ηλεκτρονικά οι εισηγήσεις για τα θέματα του Δημοτικού συμβουλίου σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους παίρνοντας την ημερήσια διάταξη και όλα τα εισηγητικά – συνοδευτικά έγγραφα που αναφέρονται και απαιτούνται. Οι επικεφαλής των παρατάξεων να παραλαμβάνουν έγκαιρα όλα τα παραπάνω έγγραφα των θεμάτων του Δ.Σ. και έντυπα σε ευκρινή αντίγραφα.

9) Οι δημοτικοί σύμβουλοι να λαμβάνουν γνώση, τουλάχιστον τρείς (3) εργάσιμες ημέρες πριν την τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όλων των εισηγήσεων και των αναγκαίων στοιχείων που αφορούν το θέμα και όσων αναφέρονται σαν συνημμένα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

10) Θέματα προς συζήτηση τα οποία δεν έχουν εισηγητικό ή τα αναφερόμενα συνημμένα συνοδευτικά έγραφα δεν είναι διαθέσιμα κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης της πρόσκλησης προς τα μέλη του Δημοτικού συμβουλίου, αποσύρονται και συζητούνται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου, με όλα τα δεδομένα. Η τήρηση της διάταξης είναι ευθύνη του προεδρείου του Δημοτικού συμβουλίου.

11) Θέματα που το προεδρείο του Δημοτικού συμβουλίου ή η διοίκηση ή σύμβουλος επικεφαλής Δημοτικής παράταξης, υποβάλλει σαν έκτακτα, οφείλει να διανέμει άμεσα προ της συζήτησης τους το εισηγητικό και όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και να αποφασίζεται μαζί με την αναγκαιότητα για την συζήτηση του σαν κατεπείγον θέμα και ο ολιγόλεπτος χρόνος μελέτης των Δημοτικών συμβούλων, αυτός ορίζεται από 5 λεπτά έως 15 λεπτά το μέγιστο.

12) Να ενεργοποιείται το ηλεκτρονικό χρονόμετρο για την διασφάλιση και τήρηση των οριζόμενων χρόνων τοποθέτησης των ομιλητών και την ισηγορία τουλάχιστον σε επίπεδο προβλεπομένων.

13) Οι δημοτικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης να μπορούν να συνεδριάζουν στην αίθουσα που έχει οριστεί για τις συνεδριάσεις των οργάνων τους, με απλό αίτημα πρωί ή απόγευμα. Η αίθουσα για να μπορεί να θεωρηθεί επαρκής για αυτές τις συνεδριάσεις πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστον επαρκή αριθμό καθισμάτων (αυτές που υπάρχουν είναι κυρίως όσες αποσύρονται επειδή είναι κατεστραμμένες) και αντίστοιχο ασφαλές τραπέζι συνεδριάσεων. Η ανάγκη για περεταίρω εξοπλισμό και στήριξη των δημοτικών παρατάξεων για την ισότιμη και αναγκαία προετοιμασία για τα συζητούμενα και επίκαιρα δημοτικά θέματα απαιτεί επίσης τα: ηλεκτρονικό υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο και πρόσβαση σε ψηφιακές βάσεις δεδομένων για θέματα αυτοδιοικητικά και νομικά και η δυνατότητα εκτύπωσης των αντλούμενων δεδομένων.

Το κείμενο της παράταξης καταλήγει:

“Το άμεσο μέλλον θα δείξει κατά πόσο ο πρόεδρος του Δ.Σ., θα προχωρήσει και σε επί της ουσίας κινήσεις για τη δημοκρατικότερη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου και για τον έλεγχο των υπερεξουσιών της δημοτικής αρχής έναντι του Δημοτικού Συμβουλίου”.