Προτάσεις για τη Βουλιαγμένη συζητά το Τοπικό Συμβούλιο

Προτάσεις για τη Βουλιαγμένη συζητά το Τοπικό Συμβούλιο

Μια ενδιαφέρουσα συνεδρίαση προγραμματίζει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης την Τρίτη 26 Νοεμβρίου.

Στις 7 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλιού Δημαρχείου Βουλιαγμένης το τοπικό συμβούλιο, εκτός από τις αιτήσεις πολιτών σχετικά με το νεκροταφείο, θα συζητήσει, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη “θέματα αναβάμισης του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης”.

tspg

Οι συνεδριάσεις του Τοπικού Συμβουλίου είναι δημόσιες και ενθαρρύνονται οι πολίτες να τις παρακολουθούν, αν και έχουν δικαίωμα λόγου μόνο κατ’ εξαίρεση και μετά από άδεια του σώματος.

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου είναι στο μεγαλύτερό τους μέρος γνωμοδοτικού χαρακτήρα, ωστόσο η δημοτική αρχή τις λαμβάνει πάντα σοβαρά υπόψη.