Την Πέμπτη ο προϋπολογισμός του Δήμου 3Β

Μια από τις σημαντικότερες συνεδριάσεις της χρονιάς είναι αυτή της Πέμπτης 21 Νοεμβρίου 2013 για το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Στις 7 μ.μ. στο Δημαρχείο Βούλας το Σώμα θα συνέλθει για να ψηφίσει τον προϋπολογισμό του ερχόμενου έτους.

Συγκεκριμένα, στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν δύο μόλις θέματα (ενώ δεν αναμένεται να συζητηθούν ερωτήσεις ή προ ημερήσιας διάταξης θέματα):

  1. Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.
  2. Ψήφιση ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013.