Ψέματα και αλήθειες για τη μαρίνα Βουλιαγμένης

Σαφείς απαντήσεις σε σαθρές καταγγελίες