Ψήφισμα για τον Αστέρα από το Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β

Ψήφισμα για τον Αστέρα από το Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β

Ψήφισμα για το νέο ΕΣΧΑΔΑ του Αστέρα Βουλιαγμένης υιοθέτησε το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κατά τη συνεδρίασή του την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016.

Είχε προηγηθεί συζήτηση και ενημέρωση του σώματος από τον πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ, Στέργιο Πιτσιόρλα και τον μελετητή του ΕΣΧΑΔΑ, Σπύρο Τσαγκαράτο.

tspg

Το ψήφισμα έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία (22 θετικές και μία αρνητική ψήφο) από τις παρατάξεις της πλειοψηφίας (Κωνσταντέλλος) και της μείζονος μειοψηφίας (Πανάς). Η Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών (Ματόπουλος) ψήφισε “όχι”, ενώ οι αρχηγοί παρατάξεων Δαβάκης, Δόγκας και Πασακυριάκος απείχαν.

Το Ψήφισμα:


Το Δημοτικό Συμβούλιο χαιρετίζει την ανταπόκριση που έλαβε το αίτημα του Δημάρχου προς τη διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ για επίσημη και δημόσια παρουσίαση της μελέτης αξιοποίησης της έκτασης της χερσονήσου του Μικρού Καβουρίου στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο χαρακτηρίζει την παρουσίαση πλήρη και δηλώνει προς όλες τις κατευθύνσεις, ότι εφόσον τηρηθούν όλες οι περιβαλλοντικές και λοιπές ρυθμίσεις που παρουσιάστηκαν και περιέχονται στο προτεινόμενο ΕΣΧΑΔΑ, θα στηρίξει το σχέδιο αξιοποίησης.

Πιθανή παρέκκλιση από τα ανωτέρω, θα σημαίνει την απόλυτη αντίθεση του Δημοτικού Συμβουλίου και των κατοίκων της περιοχής, με όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους.

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να συνεχίσει να παρακολουθεί και να παρεμβαίνει στις εξελίξεις και να ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο, σε περίπτωση που επιχειρεί απόκλιση που θα αλλοιώσει τη φυσιογνωμία της περιοχής και θα προκαλέσει πιθανή βλάβη στο φυσικό περιβάλλον και τις αρχαιότητες της περιοχής.