Σγουρός: 2,5 δισ. ευρώ το κόστος για τη διευθέτηση ρεμάτων της Αττικής

Η απουσία αντιπλημμυρικής θωράκισης και έργων διευθέτησης των ρεμάτων της Αττικής (που φτάνουν περίπου τα 1.000 χιλιόμετρα) και η άκρατη δόμηση υποδείχθηκαν ως ένοχοι για τα μεγάλα προβλήματα με τις βροχοπτώσεις και όχι μόνο, κατά τη συζήτηση στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Αφορμή για τη συζήτηση στάθηκε η έγκριση, κατά πλειοψηφία, από το Περιφερειακό Συμβούλιο για τη σκοπιμότητα υποβολής πρότασης  έργων στο ΕΣΠΑ και εκτέλεσής τους από την Περιφέρεια Αττικής με συνολικό προϋπολογισμό 9,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Μετά από τις καταγγελίες της αντιπολίτευσης, ο Γιάννης Σγουρός πήρε το λόγο και επισήμανε μεταξύ άλλων:

“Η αρμοδιότητα μεταβιβάστηκε στην Περιφέρεια Αττικής το 2011. Τη διετία 2011-2012 διαθέσαμε περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα, μέσω ιδίων πόρων και κοινοτικών πιστώσεων. Και ως Νομαρχία Αθηνών είχαμε διαθέσει πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά όμως δεν επαρκούν.

Το συνολικό κόστος για τη διευθέτηση των ρεμάτων της Αττικής φτάνει κατ’ ελάχιστο τα 2,5 δισ. ευρώ. Όταν εμείς φωνάζαμε έγκαιρα από το 2007 ως Νομαρχία Αθηνών στην κεντρική Διοίκηση για την έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων αλλά και σήμερα για την αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων δεν μας άκουσε κανείς. Φωνή βοώντος εν τη ερήμω!

Επίσης, όταν για ένα έργο χρειάζονται κάποιοι Δήμοι πέντε χρόνια για να καταρτίσουν ώριμες μελέτες καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα άμεσο συνολικό και ολοκληρωμένο σχεδιασμό”.

Τέλος, ο Περιφερειάρχης Αττικής αναφερόμενος στο νέο ΕΣΠΑ επισήμανε:

“Το πακέτο πλέον είναι μικρό και πρέπει να γίνουν στρατηγικές επιλογές. Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων θα κατευθυνθούν στην καινοτομία, την απασχόληση, την έξυπνη εξειδίκευση και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως είπα πρόσφατα και στον Ευρωπαίο Επίτροπο, Γιοχάνες Χαν τα 2,4 δισ. ευρώ είναι πολύ λίγα. Πρέπει να διεκδικήσουμε περισσότερα χρήματα για την Αττική των 5 εκατομμυρίων πολιτών και των 66 Δήμων για μια από τις μεγαλύτερες Περιφέρειες της Ευρώπης.

Με κόπο και θυσία μεταφέραμε 300 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ 2007-2013 στο νέο ΕΣΠΑ για τις υποδομές των στερεών αποβλήτων. Για όλα αυτά τα έργα υποδομής πρέπει να δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και το τελευταίο ευρώ”.