Στο ΣτΕ παραπέμπει η ΡΙΚΙΠ την Παράκτιο Μέτωπο ΑΕ

Στο ΣτΕ παραπέμπει η ΡΙΚΙΠ την Παράκτιο Μέτωπο ΑΕ

Προσφυγή στο Συμβούλιο της επικρατείας κατέθεσε την Δευτέρα η Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών 3Β μαζί με άλλες δημοτικές παρατάξεις για την παραχώρηση των παραλιακών φιλέτων στην Παράκτιο Μέτωπο ΑΕ.

Πρόκειται για την ΚΥΑ 143/43399 (ΦΕΚ 2424 Β 11/9/2014 ) που παραχωρεί κατά κυριότητα, νομή και κατοχή χωρίς αντάλλαγμα στην Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε. το παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Η Αίτηση ακύρωσης αφορά και στο σύνολο της παραχώρησης και ειδικά στα σημεία που έκτος της παραλίας υπάρχουν και αρχαιολογικοί χώροι και περιοχή NATURA 2000 καταγεγραμμένοι και οριοθετημένοι με ΦΕΚ.

Σε ανακοίνωσή της για το θέμα η ΡΙΚΙΠ σημειώνει μεταξύ άλλων:

Η ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ εναντιώνεται για μια ακόμη  φορά στα ‘’νομιμοποιημένα’’ συμφέροντα που έχουν σαν σκοπό την εμπορευματοποίηση των παραλίων μας, με μεθόδους νομιμοποίησης που θυμίζουν τα φιρμάνια της τουρκοκρατίας , παραχωρώντας ,με άμεσο σκοπό το ξεπούλημα ,ιδιαίτερα ευαίσθητες περιβαλλοντικά παραλιακές εκτάσεις που περιλαμβάνουν και αρχαιολογικούς χώρους με συνοπτικές διαδικασίες και με λογική και περιγραφές – οριοθετήσεις που τα φιρμάνια χρησιμοποιούσαν. Ανάλογες προσφυγές ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατέθεσαν και άλλες Δημοτικές Κινήσεις σε όλο το παραλιακό μέτωπο. Λόγω του ιδιαίτερα περιορισμένου χρόνου και των μέσων που είχαμε στην διάθεση μας για την σύνταξη της αίτησης ακύρωσης, επιφυλασσόμαστε για την προσθήκη σημαντικών συμπληρωματικών στοιχείων, πριν την ακροαματική διαδικασία στη Ολομέλεια του ΣτΕ, που ήδη επεξεργαζόμαστε.