Κάλεσμα στην ανοιχτή συνέλευση της Ριζοσπαστικής Κίνησης Πολιτών 3Β

Κάλεσμα στην ανοιχτή συνέλευση της Ριζοσπαστικής Κίνησης Πολιτών 3Β

Η Ριζοσπαστική Κίνση Πολιτών Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης , θα πραγματοποιήσει την 9η ανοιχτή γενική συνέλευση, την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου και ώρα 11:00 πμ, στην αίθουσα της Πνευματικής Εστίας Βούλας (οδός Ζεφύρου 2, Πάρκο Εθνικής Αντίστασης, Βούλα:

Τα προτεινόμενα θέματα που θα συζητηθούν:

1.- Ενημέρωση για σημαντικά θέματα του Δήμου Β.Β.Β. και τις δρασεις της ΡΙ.ΚΙ.Π. από τη προηγούμενη ΓΣ μέχρι σήμερα .

Ενημέρωση για το θέμα του Αστέρα με βάση τα νέα δεδομένα. Προγραμματισμός δράσεων της ΡΙ.ΚΙ.Π..
Απολογισμός οικονομικών – ταμειακές κινήσεις & υπόλοιπο ταμείου.

2.- Έναρξη διαλόγου για την νέα αυτοδιοικητική νομοθεσία και καταγραφή συγκεκριμένων προτάσεων.

3. – Πρόταση για συμμετοχή των μελών στις τακτικές ανάγκες δουλειάς του αυτοδιοικητικού έργου για στήριξη των εκλεγμένων και του συντονιστικού της ΡΙ.ΚΙ.Π..

4.- Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ετήσια συνεστίαση της ΡΙ.ΚΙ.Π..

5. – Εκλογή νέου συντονιστικού οργάνου της κίνησης, λόγω λήξης της θητείας του, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας και λήψης αποφάσεων της ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β.

Το Συντονιστικό της ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β.