Η τελική σειρά εισαγωγής στους Παιδικούς Σταθμούς Βούλας και Βάρης

Η τελική σειρά εισαγωγής στους Παιδικούς Σταθμούς Βούλας και Βάρης

Τις τελικές καταστάσεις μοριοδότησης για την εισαγωγή παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ανακοίνωσε ο ΟΑΠΠΑ.

Οι τελικές λίστες μοριοδότησης έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από την Επιτροπή Παιδικών Σταθμών σύμνωνα με το πρακτικό 4464/8-9-2016.

Συνολικά για τους παιδικούς σταθμούς της Βούλας έγιναν 165 αιτήσεις, για τους σταθμούς της Βάρης 110 αιτήσεις, ενώ συνολικά για το βρφικό τμήμα που λειτουργεί στη Βούλα 86 αιτήσεις.

Τα παιδιά θα καλούνται τηλεφωνικά τμηματικά από τις Βρεφονηπιαγωγούς σύμφωνα με την σειρά κατάταξης της τελικής λίστας μοριοδότησης για λόγους προσαρμογής αλλά και της δυνατότητας στελέχωσης των Παιδικών Σταθμών με εξειδικευμένο προσωπικό που θα προσληφθεί.

Προηγούνται στην εισαγωγή όλα τα παιδιά που έχουν επιλεγεί από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στους Παιδικούς Σταθμούς Βούλας τηλ. 2108900023 και Βάρης τηλ. 2108974745.