Οι οριστικές λίστες Παιδικών Σταθμών του Δήμου 3Β

Οι οριστικές λίστες Παιδικών Σταθμών του Δήμου 3Β

Ο ΟΑΠΠΑ ανακοίνωσε σήμερα στους ενδιαφερόμενους τις τελικές καταστάσεις μοριοδότησης για την εισαγωγή παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Οι τελικές λίστες μοριοδότησης έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από την Επιτροπή Παιδικών Σταθμών.

Τα παιδιά θα καλούνται τηλεφωνικά τμηματικά από τις Νηπιαγωγούς σύμφωνα με την σειρά κατάταξης της τελικής λίστας μοριοδότησης για λόγους προσαρμογής αλλά και της δυνατότητας στελέχωσης των Παιδικών Σταθμών με εξειδικευμένο προσωπικό που θα προσληφθεί.

Προηγούνται στην εισαγωγή όλα τα παιδιά που έχουν επιλεγεί από τα ΕΣΠΑ. (Ε.Ε.Τ.Α.Α)

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στους Παιδικούς Σταθμούς Βούλας τηλ. 2108900023 και Βάρης τηλ. 2108974745

Λίστα Παιδικού Βούλας

ΕΣΠΑ ΔΠΣ Βούλας Δομή 1

ΕΣΠΑ ΔΠΣ Δομή 2

Λίστα Παιδικού Βούλας

ΕΣΠΑ ΔΠΣ Βάρης

Λίστα Παιδικού Βάρης