Στο "σφυρί" βγαίνουν Αγνάντι, Λασίθι και καντίνες Καβουρίου

Στο “σφυρί” βγαίνουν Αγνάντι, Λασίθι και καντίνες Καβουρίου

Νέα δεδομένα σε γνωστά στέκια της Βουλιαγμένης φαίνεται ότι δρομολογεί η δημοτική αρχή. 

Στην ερχόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα κληθεί το σώμα να λάβει απόφαση για τη “σκοπιμότητα δημοπράτησης” τεσσάρων δημοτικών ακινήτων:

Των γνωστών καφέ Λασίθι και Αγνάντι στη Βουλιαγμένη, καθώς και δύο καντινών στην παραλία του Καβουρίου.

Η συνεδρίαση έχει οριστεί για τη 19η Οκτωβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00.

Μια ημέρα μετά, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου έχει στην ημερήσια διάταξή τον Καθορισμό των όρων Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση των ακινήτων, επομένως η δημοτική αρχή θεωρεί προφανώς δεδομένη τη θετική ψήφο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Λεπτομέρειες για το “γιατί” και “πώς” της δημοπράτησης θα έχουμε από ό,τι φαίνεται μετά τη συνεδρίαση.

Από τα υπόλοιπα θέματα του Συμβουλίου, ξεχωρίζει η μονοδρόμηση της οδού Απόλλωνος στο Λαιμό για την κατασκευή του νέου αγωγού αποχέτευσης.

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση α) προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (μονοδρόμηση) επί της οδού Απόλλωνος από την συμβολή της με την οδό Δεκελείας έως και την οδό Λητούς για την κατασκευή του έργου “Κατασκευή Αγωγού Αποχέτευσης επί της οδού Απόλλωνος Δ.Ε. Βουλιαγμένης” και για χρονική διάρκεια (60) ημερών από την έναρξη των εργασιών και β) παραχώρηση τμήματος Κ.Χ. στον ανάδοχο του έργου εμβαδού Ε= 100 τ.μ. επί της οδού Απόλλωνος για την τοποθέτηση εργοταξιακού οικίσκου και υλικών και για χρονική διάρκεια (60) ημερών από την έναρξη των εργασιών.

2. Ανάθεση και εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Αρείου Πάγου για τη δικαστική υπόθεση (ΜΕΕΚΒ) της Δικηγορικής Εταιρείας ¨Κιτσαράς, Πασσιάς, Σφήκας, Τσαντίνης και Συνεργάτες (σχετ. 40132/5.10.2016).

3. Προσδιορισμός αμοιβής της Δικηγορικής Εταιρείας “Κιτσαράς, Πασσιάς, Σφήκας, Τσαντίνης και Συνεργάτες”.

4. Λήψη απόφασης για την σκοπιμότητα δημοπράτησης δημοτικού ακινήτου με τίτλο “Αγνάντι” στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

5. Λήψη απόφασης για την σκοπιμότητα δημοπράτησης δημοτικού ακινήτου με τίτλο “Λασίθι” στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

6. Λήψη απόφασης για την σκοπιμότητα δημοπράτησης δημοτικού ακινήτου στον παραλιακό χώρο του Μεγ. Καβουρίου Βουλιαγμένης στη “ΘΕΣΗ Α”.

7. Λήψη απόφασης για την σκοπιμότητα δημοπράτησης δημοτικού ακινήτου στον παραλιακό χώρο του Μεγ. Καβουρίου Βουλιαγμένης στη “ΘΕΣΗ Β”.

8. Έγκριση της μελέτης με αρ. 102/2016 του έργου με τίτλο “Συντήρηση και Βελτίωση Οδικού Δικτύου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης” για την σύναψη προγραμματικής σύμβασης προϋπολογισμού 1.500.000,00€.

9. Έγκριση της υπ’ αρ. 119/2016 μελέτης του έργου “Ανακατασκευή χλοοτάπητα και δικτύου αποστράγγισης στο Δημοτικό Στάδιο Βουλιαγμένης”.

10. Παράταση χρονικής ισχύος σύμβασης με τίτλο “Εκτύπωση- εμφακέλωση και αποστολή ατομικών ειδοποιήσεων- δαπάνες εισπράξεως ταχυπληρωμής”.

11. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια υλικών για την συντήρηση & αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων & υποδομών του Δήμου”.

12. Διάθεση, δέσμευση και εξειδίκευση πιστώσεων για τη διοργάνωση εκδήλωσης βράβευσης των εθελοντικών ομάδων πυροπροστασίας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

13. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της πενταμελούς Επιτροπής Εμποροπανηγύρεων.

14. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευές Ανακατασκευές Αποκατάσταση Κατειλημμένων Πεζοδρομίων”, αλλά και για την επιλογή μετά από κλήρωση επί του συνόλου των μελών του Δ.Σ., ενός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικό μέλος και ενός Δημοτικού Συμβούλου ως αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου.

15. Έγκριση προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Κοιμητηρίου”.

16. Έγκριση του με αρ. πρωτ. 36784/15.9.2016 εγγράφου του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης κ΄ Ληξιαρχείου για την επιβολή ανταποδοτικού τέλους τέλεσης Πολιτικών Γάμων, κατ΄άρθρο 25 Νόμου 1828/89.

17. Εξωσχολικές επισκέψεις του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών σε θέατρα, Μουσεία και δραστηριότητας χορογραφίας στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας.

18. Έγκριση δαπάνης επέκτασης- τροποποίησης του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ.

19. Έγκριση θέσης για την τοποθέτηση οικίσκου φύλαξης επί του πεζοδρομίου της οδού Ρόδου 42α στην Δ.Ε. Βούλας.

20. Επιστροφή χρημάτων στην εταιρεία ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

21. Διαγραφή τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για την εταιρία ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ & ΣΤΑΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.(37600/21.9.2016)

22. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο ΚΟΚ της εταιρείας Mercedes – Benz Financial Services Ελλάς Α.Ε. και επαναβεβαίωση.(37767/21.9.2016)

23. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΚΟΚ της εταιρείας Avis Olympic Εμπορικές & Τουριστικές Επιχειρήσεις και επαναβεβαίωση.(37768/21.9.2016)

24. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο ΚΟΚ και επαναβεβαίωση στον οδηγό του οχήματος.(40370/6.10.2016)

25. Διαγραφή των προσαυξήσεων 35,74€ από οφειλές ΚΟΚ του οφειλέτη ΑΒΡΙΘΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.

26. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ λόγω μεταβίβασης.(40054/5.10.2016)

27. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ λόγω λανθασμένων χρεώσεων.(37926/22.9.2016)

28. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ λόγω λανθασμένων χρεώσεων.(40056/5.10.2016)

29. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ λόγω λανθασμένης πολλαπλής εγγραφής.(40050/5.10.2016)

30. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ λόγω θανάτου.(40051/5.10.2016)

31. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ λόγω λανθασμένης εγγραφής.(41113/11.10.2016)

32. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ λόγω ηλεκτροδότησης.(41114/11.10.2016)

33. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ λόγω ηλεκτροδότησης.(40057/5.10.2016)

34. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ της εταιρείας Απ. Κατσαρός & Γ. Καναβός Ο.Ε., λόγω ηλεκτροδότησης.(37928/22.9.2016)

35. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ “ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ”, για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/επιγραφής κάθετα σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Λ. Βουλιαγμένης 54 στη Βούλα για το έτος 2016.

36. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε. για οχτώ (8) παράνομα διαφημιστικά πλαίσια/υπαίθριες διαφημίσεις στην πρόσοψη του κτιρίου επί της Λεωφ. Κ. Καραμανλή 4 στη Βούλα το έτος 2016.

37. Επανεξέταση της υπ. αρ. 460/2016 απόφασης περί κοπής η μη δένδρου σε πεζοδρόμιο του Δήμου στην οδό Ηρακλειδών 106 στη Δ.Ε. Βούλας.

38. Έγκριση κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο του Δήμου επί της οδού Περικλέους 7 στη Δ.Ε. Βούλας.

39. Έγκριση κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο του Δήμου επί της οδού Αύρας 14 στη Δ.Ε. Βούλας.

40. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο του Δήμου επί της οδού Παπανικολή 8 στη Δ.Ε. Βούλας.