Στρατολογικούς πίνακες για τους γεννηθέντες το 2002 συντάσσει ο Δήμος 3Β

Στρατολογικούς πίνακες για τους γεννηθέντες το 2002 συντάσσει ο Δήμος 3Β

Τη σύνταξη στρατολογικών πινάκων για τους γεννηθέντες το 2002 πραγματοποιεί το Γραφείο Μητρώων Αρρένων του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Με σχετική ανακοίνωση ενημερώνει τους γονείς των αρρένων τέκνων που έχουν γεννηθεί το έτος 2002 και είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ότι πρέπει να προσέλθει ένας εκ των γονέων στην υπηρεσία το αργότερο έως 15 Μαρτίου 2018, για να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση των στοιχείων κατοικίας και επικοινωνίας, για την ορθή σύνταξη των στρατολογικών πινάκων.

tspg