Τη διαφθορά των ΟΤΑ αναζητά ο Εθνικός Συντονιστής

Την ανάπτυξη ομάδων εργασίας και μελέτης φαινομένων διαφθοράς σε τομείς υψηλού κινδύνου εισηγείται στα αρμόδια υπουργεία ο Εθνικός Συντονιστής κατά της διαφθοράς.

Στην ομάδα των φορέων που θα αναπτύξουν τέτοιες μονάδες είναι και το υπουργείο Εσωτερικών. Το υπουργείο προχωρεί στη συγκρότηση ομάδας εργασίας η οποία θα αναλάβει την ανίχνευση τέτοιου είδους φαινομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η μονάδα θα αναλάβει μεταξύ άλλων να καταγράψει τις διαδικασίες που μπορεί να ενισχύουν τις πιθανότητες εμφάνισης διαφθοράς ενώ θα προχωρήσει και στην ανάπτυξη ειδικών μεθόδων για την αποκάλυψη περιπτώσεων διαφθοράς.

Ο Εθνικός Συντονιστής, σε έγγραφο που διαβίβασε στη Βουλή αναφέρει ότι έχει προβεί στη χαρτογράφηση όλων των υφιστάμενων ελεγκτικών μηχανισμών. Για τον καλύτερο συντονισμό τους πραγματοποιούνται τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις.

Πηγή: Localit.gr