Τη διαφθορά των ΟΤΑ αναζητά ο Εθνικός Συντονιστής

0

Την ανάπτυξη ομάδων εργασίας και μελέτης φαινομένων διαφθοράς σε τομείς υψηλού κινδύνου εισηγείται στα αρμόδια υπουργεία ο Εθνικός Συντονιστής κατά της διαφθοράς.

Στην ομάδα των φορέων που θα αναπτύξουν τέτοιες μονάδες είναι και το υπουργείο Εσωτερικών. Το υπουργείο προχωρεί στη συγκρότηση ομάδας εργασίας η οποία θα αναλάβει την ανίχνευση τέτοιου είδους φαινομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η μονάδα θα αναλάβει μεταξύ άλλων να καταγράψει τις διαδικασίες που μπορεί να ενισχύουν τις πιθανότητες εμφάνισης διαφθοράς ενώ θα προχωρήσει και στην ανάπτυξη ειδικών μεθόδων για την αποκάλυψη περιπτώσεων διαφθοράς.

tspg

Ο Εθνικός Συντονιστής, σε έγγραφο που διαβίβασε στη Βουλή αναφέρει ότι έχει προβεί στη χαρτογράφηση όλων των υφιστάμενων ελεγκτικών μηχανισμών. Για τον καλύτερο συντονισμό τους πραγματοποιούνται τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις.

Πηγή: Localit.gr