Έναρξη μαθημάτων στη Σχολή Δυτών Καλύμνου

Έναρξη μαθημάτων στη Σχολή Δυτών Καλύμνου

Για την έναρξη μαθημάτων στη Σχολή Δυτών Καλύμνου εξέδωσε ανακοίνωση προς κάθε ενδιαφερόμενο το Λιμενικό Τμήμα Βουλιαγμένης και ο διοικητής του, Υποπλοίαρχος ΛΣ Ιάκωβος Κυριακάκης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή μέχρι τις 24 Ιανουαρίου 2018.

Σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη που εκδόθηκε από το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος, φέτος θα εγγραφούν μέχρι 5 κυβερνήτες, μέχρι 10 επιτηρητές και μέχρι 20 δύτες.

Οι υποψήφιοι δύτες πρέπει να έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 18 ετών και να είναι μέχρι 35 ετών, ενώ οι υποψήφιοι κυβερνήτες και επιτηρητές πρέπει να είναι άνω των 21.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι πιστοποιητικό γέννησης, ναυτικό φυλλάδιο, πτυχίο κυβερνήτη (για υποψήφιο κυβερνήτη) και άδεια ναύτη ΕΝ (για υποψήφιο επιτηρητή).

Δείτε όλη τη σχετική απόφαση εδώ.

Η σχολή Δυτών Καλύμνου λειτουργούσε ανελλιπώς από το 1956 έως το 2006 και σταμάτησε λόγω έλλειψης πόρων, παρά το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας.

Επανέκαμψε αλλά έκτοτε παρατηρήθηκαν προβλήματα στη χρηματοδότηση, παρότι υπήρχε και υπάρχει ενδιαφέρον για την εκπαίδευση και πιστοποίηση για το επάγγελμα του δύτη, καθώς ολοένα και περισσότεροι ασχολούνται και με τις καταδύσεις όχι μόνο για το επάγγελμα του σφουγγαρά αλλά και ως τουριστικό επάγγελμα, ενώ ενδιαφέρει πάντα και η ενάλια αρχαιολογία.