“Συμπαραστάτες του Δημότη” παντού

Μπορεί στην πρώτη φάση του “Καλλικράτη” ο θεσμός να απέτυχε, όμως πρόθεση της κυβέρνησης είναι από τη νέα δημοτική περίοδο κάθε Δήμος να διαθέτει “Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης“.

Αυτό συνάγεται από το νομοσχέδιο που προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών και ορίζει μεταξύ άλλων ότι αν οι διαδικασίες ψήφισης του Συμπαραστάτη από το Δημοτικό Συμβούλιο δεν καρποφορήσουν, τότε ο Συμπαραστάτης ορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

tspg

Θυμίζουμε ότι απαιτείται πλειοψηφία 2/3 στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να αναδειχθεί “Συμπαραστάτης”. Η πρόβλεψη αυτή αποδείχτηκε μεγάλο διαδικαστικό εμπόδιο για πολλούς δήμους (μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης) με αποτέλεσμα σήμερα να λειτουργεί ο θεσμός μόνο σε 18 Δήμους και 4 Περιφέρειες της χώρας.