Ένα Συμβούλιο για την ασφάλεια στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Ένα Συμβούλιο για την ασφάλεια στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Τοπικό Συμβούλιο Παραβατικότητας θα συγκροτήσει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρόκειται για όργανο που θα αποτελείται από επιστήμονες και λειτουργούς που διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία στον τομέα της παραβατικότητας, όπως είναι οι δικαστικοί λειτουργοί, οι εγκληματολόγοι, οι ψυχολόγοι, οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι αστυνομικοί κ.λπ.

Η συμμετοχή στο ανωτέρω συμβούλιο είναι τιμητική και άμισθη και η θητεία του θα είναι για τρία χρόνια.

Για το λόγο αυτό, η δημοτική αρχή καλεί όσους το επιθυμούν, να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο e-mail του Δήμου info@vvv.gov.gr έως τη Δευτέρα 30 Απριλίου 2016.