Πόσα πληρώνει ο Δήμος για “συνδρομές ίντερνετ”;

Αρκετοί πιστεύουν ότι η περιήγηση στο διαδίκτυο είναι δωρεάν για όλους. Δεν ισχύει όμως κάτι τέτοιο για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που διαθέτουν αξιόλογα ποσά για πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες.

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με χτεσινή απόφαση του Δημάρχου, θα διαθέσει “για την πρόσβαση με πάγια ετήσια συνδρομή σε τράπεζα-βάση νομικών πληροφοριών,για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου” το ποσό των 680,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 23% για “σερφάρισμα” μόλις 120 ωρών.

tspg

Επίσης, “για την πρόσβαση με πάγια ετήσια συνδρομή σε ιστοσελίδα-βάση πληροφοριών που θα περιέχει πληροφορίες σε θεματικές ενότητες που αφορούν κάθε λειτουργία του” (χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες) θα διατεθεί το ποσό των 1.300,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%.