Πόσα πληρώνει ο Δήμος για «συνδρομές ίντερνετ»;

Αρκετοί πιστεύουν ότι η περιήγηση στο διαδίκτυο είναι δωρεάν για όλους. Δεν ισχύει όμως κάτι τέτοιο για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που διαθέτουν αξιόλογα ποσά για πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες.

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με χτεσινή απόφαση του Δημάρχου, θα διαθέσει «για την πρόσβαση με πάγια ετήσια συνδρομή σε τράπεζα-βάση νομικών πληροφοριών,για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου» το ποσό των 680,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 23% για «σερφάρισμα» μόλις 120 ωρών.

Επίσης, «για την πρόσβαση με πάγια ετήσια συνδρομή σε ιστοσελίδα-βάση πληροφοριών που θα περιέχει πληροφορίες σε θεματικές ενότητες που αφορούν κάθε λειτουργία του» (χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες) θα διατεθεί το ποσό των 1.300,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%.