Συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού στην Ανατολική Αττική από την Περιφέρεια

Συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού στην Ανατολική Αττική από την Περιφέρεια

Την υλοποίηση του έργου με αντικείμενο «Εργασίες Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής», προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ με ΦΠΑ, δρομολόγησε με την υπογραφή Σύμβασης η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου.

Ειδικότερα, το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής και αφορά σε παρεμβάσεις για τη συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, προκειμένου να αποκατασταθούν άμεσα οι υπάρχουσες φθορές.

tspg

Πρόκειται να εκτελεσθούν εργασίες κατασκευής, ανακατασκευής και επισκευής τυχόν κατεστραμμένων τμημάτων δικτύου ηλεκτροφωτισμού οδών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, να γίνει τακτικός έλεγχος ασφαλούς λειτουργίας όλων των δικτύων οδοφωτισμού για την καταγραφή τυχόν βλαβών και την ασφαλή λειτουργία τους, καθώς και άμεση αποκατάσταση πιθανών ζημιών στο δίκτυο οδοφωτισμού.