Οι Δήμοι εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για τις παιδικές χαρές

Οι Δήμοι εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για τις παιδικές χαρές

Άλλη μία υπενθύμιση για τις ευθύνες των δήμων για ό,τι καλό ή κακό συμβαίνει στις παιδικές χαρές ήρθε με πρόσφατο έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών. 

Όπως επισημαίνει η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΣ (εδώ το σχετικό έγγραφο), όλες οι παιδικές χαρές της χώρας πρέπει να διαθέτουν το “Ειδικό Σήμα Καταλληλότητας Λειτουργίας” ώστε να θεωρούνται από το νόμο ασφαλείς. Για να λάβουν το σήμα αυτό οφείλουν να κινητοποιηθούν οι Δήμοι αναλόγως και στο μεσοδιάστημα που οι παιδικές χαρές λειτουργούν χωρίς πιστοποίηση, ο δήμος οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία τους.

Λόγω των συνεχών καταγγελιών για ατυχήματα σε μη πιστοποιημένες παιδικές χαρές και αφού γενικεύτηκε η χρήση μιας απαράδεκτης ταμπέλας σε πολλούς δήμους, συμφωνα με την οποία η ευθύνη για ό,τι συμβεί σε παιδιά που χρησιμοποιούν την παιδική χαρά, ανήκει στους γονείς και τους συνοδούς τους, το υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε τη Εγκύκλιο 15 με ημερομηνία 22 Μαΐου 2015 σύμφωνα με την οποία:

“Κάθε παιδική χαρά λειτουργεί με ευθύνη του οικείου δήμου. Ως εκ τούτου, κάθε δήμος οφείλει να τηρεί το θεσμικό πλαίσιο που ορίζουν οι προαναφερθείσες αποφάσεις, προκειμένου να εξασφαλίζει την ακίνδυνη χρήση των παιδικών χαρών, αφού προηγουμένως έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία τους.

Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, οσάκις ο οικείος δήμος κρίνει ότι μια παιδική χαρά είναι ακατάλληλη οφείλει να τη σφραγίζει ο ίδιος άμεσα ή να αποξηλώσει τα επικίνδυνα παιχνίδια σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που έχει δώσει το Υπουργείο κατά καιρούς.

Κατά συνέπεια, σε περίπτωση ατυχήματος σε παιδική χαρά, η οποία δεν είναι σφραγισμένη και είναι προσβάσιμη στο κοινό, ο οικείος δήμος ουδόλως αποποιείται την ευθύνη του με την τοποθέτηση πινακίδας στην οποία αναγράφεται ότι η παιδική χαρά δεν διαθέτει πιστοποίηση και η χρήση της γίνεται με ευθύνη των γονέων ή των συνοδών των ανηλίκων“.

Ίσως λοιπόν ήρθε η ώρα να φύγουν οριστικά οι σιδερένιες ταμπέλες σε Βουλιαγμένη (κεντρική φωτογραφία – πλατεία 24ης Ιουλίου) και Βούλα (κάτω πλατεία Ηρώων) μεταξύ πολλών άλλων σημείων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και να αντικατασταθούν άμεσα από το Σήμα Καταλληλότητας.

paidiki xara voula tampela